Nyheter

Företag flyttar personal <br></br> till anläggning

Bemanningsföretagen märker inte av någon kris. Nu flyttar de resurser till anläggningssektorn där efterfrågan på personal kommer att bli stor. <br></br>— Vi är flexibla, säger Mats Brändström på Adecco.

Bemanningsföretaget Helpman berättade i Byggvärlden att de ökar personalstyrkan. Inte heller de andra bemanningsföretagen märker av någon kris.

Mats Brändström, marknadsområdeschef på Adecco, anser att förmågan att kunna byta bransch, är bemanningsföretagets styrka.
— Vi är flexibla och kan nu anpassa oss till de ökande behoven på anläggningssidan. Det finns ju jättestora infrastruktursatsningar framöver som kommer att behöva massor av personal, säger han.

Enligt Mats Brändström har Adecco klara för flera stora byggprojekt nästa år och har ännu inte sett en nedgång i företagets produktion.

— Jag skulle därför inte vilja kalla det som råder just nu för en kris. För oss går det bra. Däremot finns det en negativ känsla inom branschen och det är möjligt att det kan påverka oss framöver.

Jessica Löfström, vdå Expandera Mera bekräftar bilden av en byggbransch som fått ett ändrat rekryteringsbehov.
— Husproduktionen i storstadsregionen minskar medan anläggningssidan ökar. För oss är det inte oroande. Vi försöker att anpassa vår kompetens till detta i stället.

Har ni minskat på er personalstyrka?
— Nja. Skillnaden mot föregående år är att de som var provanställda under sommaren, när de är som högst arbetstryck för oss, inte har fått fast anställning till hösten. Så brukar det vara annars, säger Jessica Löfström.