Nyheter

Företag krävs på 29 miljoner

Byggnads har stämt bemanningsföretaget Atlanco och dess dotterbolag Rimec till Arbetsdomstolen. Företagen krävs på 29 miljoner kronor, varav drygt 23 miljoner är allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott.

Tidningen Lag & Avtal skriver om tvisten som gäller villkoren för dem som arbetade vid byggarbetsplatsen Borealis i Stenungsund. Arbetet utfördes av en entreprenör som haft egen arbetskraft men också hyrt in polacker från Rimec. Byggnads anser att Rimec (med säte i Nicosia, Cypern) som dotterbolag till Atlanco (med säte i Dublin, Irland) är bundet av det kollektivavtal förbundet har med koncernen. Byggnads menar också att när ett bolag inom koncernen verkar som både entreprenör och bemanningsföretag är det bundet av både byggnadsavtalet och bemanningsavtalet.

Den aktuella entreprenörens egen personal fick 190 kronor i timmen, medan de inhyrda polackerna hade lägre lön. Entreprenören hade tecknat kollektivavtal med Bygg12an om 166 kronor i timmen för yrkesarbetare och 141 kronor för övriga. Enligt Byggnads fanns det i verkligheten tre nivåer, där de flesta, 78 av de sammanlagt 163 inhyrda arbetarna, bara tjänade 126 kronor i timmen. Det blir ett genomsnitt på 137 kronor i timmen.

Byggnads stämmer nu Atlanco och Rimec till Arbetsdomstolen. Förbundet har 36 medlemmar bland den inhyrda arbetskraften. Till var och en av dem kräver förbundet 53 kronor per timme, alltså mellanskillnaden mellan de entreprenöranställdas 190 kronor i timmen och de inhyrdas genomsnittliga 137 kronor. Eftersom arbetet pågick 48 timmar i veckan under perioden februari-november 2009 blir det 160 900 kronor till var och en av de 36 medlemmarna. Enligt bemanningsavtalet ska inhyrdas lön motsvara den som gäller för företagens egna anställda. Byggnads kräver också 30 000 kronor var till sina medlemmar i allmänt skadestånd.

Men största delen av de 29 miljonerna är allmänt skadestånd till Byggnads. Eftersom förbundet inte kan driva in lön för dem som inte är medlemmar krävs de båda företagen på skadestånd, enligt principen att det inte ska löna sig att betala för lite i lön. 20,4 miljoner i utebliven lön kvarstår av den sammanlagda uteblivna lönesumman på 26,2 miljoner kronor, sedan den del som Byggnads kräver till de 36 medlemmarna dragits bort (då ingår semesterersättning och övertidsersättning). Byggnads kräver också skadestånd för uteblivna försäkringar, för kollektivavtalsbrott och för att förbundet inte fått in lönegranskningsunderlag. Sammanlagt 29,3 miljoner kronor.