Krönikor & Debatt

”Företagandets villkor måste få mer utrymme i politiken”

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Foto: Byggföretagen
Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Sverige har ett resultat. Nästa regering kommer sannolikt att ledas av statsminister Ulf Kristersson (M). Att hålla ihop en regering givet olika partiers egna viljor blir inte lätt – det har vi sett under förra mandatperioden, skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Sverige behöver en långsiktig näringspolitisk strategi som på ett bättre sätt än i dag balanserar tillväxt, råvarutillgång och klimatutmaningar. Byggföretagen ser fram emot att få bidra till en konstruktiv dialog även med det nya regeringsunderlaget. Inför valet tog vi fram en ny reformagenda med 39 policyförslag, inom nio olika ämnesområden, till beslutsfattare på samtliga nivåer.

I bästa fall kan en nytillträdd regering därmed snabbt tillsätta utredningar och ta initiativ som går i riktningen som Byggföretagen pekat ut. Vår förhoppning är att grundläggande frågor om företagandets villkor får mer utrymme i politiken. Inte minst eftersom bygg- och anläggningsbranschen står inför en ”perfekt storm”.

”Nio av tio byggföretag uppger att man påverkas av prisökningar”

Cementkris, stigande materialpriser, svagare hushållsekonomier och höjda räntor skapar tillsammans en osäkerhet som hela samhällsbyggandssektorn inte upplevt på mycket länge. Nio av tio byggföretag uppger att man påverkas av prisökningar på varor eller tjänster som är nödvändiga för verksamheten. Samtidigt menar två av tio att det föreligger risk för varsel eller uppsägningar under det kommande halvåret.

Att tuffare ekonomiska tider väntar var ett dominerande ämne under valrörelsens slutdebatter. Men vi kan konstatera att diskussionen framför allt handlade om förslag till kompensationer för hushållen. Hur en företagare ska kunna få ihop kalkylen när material-, energi- och drivmedelspriser rusar i höjden kom mer i skymundan.

Vallöften som fler bostäder, bättre infrastruktur och den gröna omställningen är helt beroende av en trygg råvaruförsörjning, tydliga regler och att fler kan göra jobbet.

Lös cementkrisen!

Lös cementkrisen! Det finns fortfarande stora osäkerheter kring Sveriges råvaruförsörjning efter att Cementas tillfälliga tillstånd för kalkbrytning i Slite på Gotland löper ut vid årsskiftet. Möjliggör ökat byggande på platser där människor vill bo och leva, förtydliga förbudet mot kommunala särkrav och öka flexibiliteten i detaljplanerna. Modernisera bygg- och anläggningsprogrammet. Programmet måste på ett bättre sätt än i dag spegla branschens utveckling och innovationer – för att lättare kunna leda till jobb eller vidare studier.

Byggföretagen vill se en offensiv agenda för hela samhällsbygget – nu bygger vi Sverige ännu bättre!

/Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen