Nyheter

Företagarna: ”Brödsmulor till småföretagen”

Organisationen Företagarna tycker att regeringens krispaket är svagt. <br></br>— Det handlar fortfarande bara om brödsmulor till småföretagen, säger Företagarnas vd Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Företagarna ger regeringen godkänt betyg för rot-avdraget, underhållssatsningar och effektivare matchning från arbetsförmedlingen. Men den viktigaste åtgärden, som Företagarna menar är att sänka arbetsgivaravgiften för småföretagare, saknas.

— Paketets inriktning är bra, men det handlar fortfarande bara om brödsmulor till småföretagen, säger Företagarnas vd Anna-Stina Nordmark Nilsson i ett pressmeddelande.

Anna-Stina Nordmark Nilsson anser att rot-avdrag är bra både ur konjunkturmässig och strukturmässig synvinkel.
— Det gör svarta jobb vita och skapar en sundare konkurrens i en mycket viktig del av näringslivet. Tidigare rot-avdrag har dessutom i slutänden visat sig betala sig själva genom mer skatteintäkter när svarta jobb blir vita, säger hon i pressmeddelandet.

Men Företagarna anser att reglerna kring rot-avdraget måste förenklas, så att det är hushållen och inte företagen som ansvarar för ansökan och skatten.

Satsningen på drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet välkomnas av Företagarna, som dock tycker att satsningen är alldeles för liten i förhållande till behoven.

— Det är dessvärre verkligen ”peanuts” säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Den åtgärd som Företagarna främst förespråkar, en rejäl sänkning av arbetsgivaravgifterna för småföretagen, skulle kosta cirka 12 miljarder kronor enligt organisationen.

— Det skulle ha större effekt än regeringens paket på 8 miljarder för 2009, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.