Nyheter

Företagen mer positiva till momsändring

I byggbranschen tillämpas numera omvänd moms. Och företagen är allt mer positiva till reglerna visar en ny undersökning.

Det var 1 juli 2007 som omvänd skattskyldighet för moms infördes i byggbranschen. Det innebär att det är köparen av en tjänst, inte säljaren, som är ansvarig för att momsen betalas in. Detta kallas omvänd skattskyldighet för moms.

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton har låtit intervjupersoner, primärt vd:ar för större byggbolag, svara på hur de ser på regeländringen.

Andelen positiva har ökat sedan förra året. 48 procent är idag positiva jämfört med 27 procent för ett år sedan. Andelen negativa har sjunkit från 37 procent till 14 procent.

— Det innebar självklart en omställningsprocess för att anpassa sig till det nya regelverket säger Göran Alvemalm, momsspecialist och ansvarig partner för momsgruppen på Grant Thorntons skatteavdelning.
— Företagen fick investera en del tid för att utbilda sin personal, men det är helt klart att åtgärden upplevs ha fått positiva effekter för branschen.

Syftet var att förhindra momsfusk.