Nyheter

Företagsböter för fallolycka

Snickaren använde inte fallskydd, trampade fel och föll ner från ett tak. Nu har arbetsledaren dömts för arbetsmiljöbrott och byggföretaget till böter.

I december 2007 inträffade en olycka vid en byggarbetsplats i Nättraby. Tre snickare höll på med att lägga råspontluckor på den övre delen av ett snedtak. När en av dem snörslog kom han att trampa på den yttersta luckan som inte var fastspikad och som stack ut från takstolen. Luckan vippade och den 59-årige snickaren föll fem meter ner i marken och skadades.

Julås Bygg AB var entreprenör. Hustillverkaren hade tagit fram en arbetsmiljöplan åt byggherren. Planen var tydlig; ställning eller personligt fallskydd skulle användas. Men den följdes inte alls. Därför åtalades en delägare i bolaget, som också var arbetsledare, för grovt arbetsmiljöbrott, skriver Arbetarskydd.

Delägaren förnekade brott. Olyckan berodde inte på de eventuella brister åklagaren påtalat. Och under alla omständigheter var brottet inte grovt. I polisförhör förklarade han sig däremot beredd att ta emot ett strafföreläggande på ”rimligt” belopp.

För bolagets del yrkade åklagaren på 700 000 kronor i företagsbot, vilken bolaget motsatte sig: ”Beloppet är horribelt. Företaget skulle gå i konkurs.”

Tingsrätten valde att döma arbetsledaren för arbetsmiljöbrott av normalgraden och företaget till 50 000 kronor i böter.

Läs hela artikeln på Arbetarskydds hemsida