Nyheter

Förhandlare ska se över hyressättningssystemet

Regeringen har beslutat att ge Claes Stråth i uppdrag, att som förhandlingsledare, identifiera eventuella behov och ta fram förslag på hur dagens system för hyressättning kan utvecklas.

Uppdraget ska redovisas senast den 10 maj 2016 och ske i samråd med Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO).

Centrala frågeställningar i uppdraget är hyressättningens betydelse för bl.a. bostads­byggandet, bristen på hyresbostäder och rörligheten på bostadsmark­naden. Grundläggande är även att säkerställa hyres­gästernas trygghet, inte minst besittningsskyddet, och beakta effekter på segregationen på bostadsmarknaden.

Förhandlingsledaren ska samråda med utredningen Stärkt ställning för hyresgäster, Boverket och andra relevanta aktörer och myndigheter.

Förhandlingsledaren ska presentera förslag som de medverkande parterna ställer sig bakom. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet i en slutrapport senast den 10 maj 2016.