Förlikning mellan Peab och Trafikverket

Förlikning mellan Peab och Trafikverket
Målet om raset utanför Munkedal 2006 avskrivs.

Peab och Trafikverkets har kommit överens om en förlikning efter skredet utanför Munkedal 2006. Helsingborgs tingsrätt avskriver därför målet.

– Principintresset att driva det här målet har avtagit hos båda parter, säger Johan K Nilsson, bolagsjurist på Peab.

Det var i december 2006 som ett stort ras inträffade i Bohuslän i samband med bygget av den nya motorvägen mellan Småröd och Saltkällan. E6:an förstördes helt och Bohusbanan skadades. 28 personer skadades men ingen av dem allvarligt.

Trafikverket stämde Peab på 164 miljoner kronor eftersom man menade att raset orsakats av tyngden från de schaktmassor som placerats på vägen i samband med bygget. Peab, å sin sida, har pekat på brister i förfrågningsunderlaget. Projektet genomfördes som en utförandeentreprenad.

– Det handlar om ett mycket geotekniskt avancerat och juridiskt komplext mål, säger Johan K Nilsson.

Huvudförhandlingarna skulle ha inletts i Helsingborgs tingsrätt i februari. Men rättsprocessen har tagit en annan vändning och en förlikning har nu nåtts mellan parterna.

– Det här har blivit ett väldigt omfattande mål, som både kostar mycket pengar och tar lång tid. Huvudförhandlingen skulle ha pågått i 4-5 månader och över 50 vittnen skulle förhöras, säger Johan K Nilsson. Nu slipper vi belasta tingsrätten med detta.

Han vill inte säga något om summan, men bekräftat att Peab betalat och menar att detta är en bra lösning för båda parter. Risken fanns att det skulle bli väldigt dyrt för den förlorande partern, samtidigt som ett eventuellt överklagande till hovrätten hade gjort att målet dragit ut ännu mer i tid.

– Principintresset att driva det här målet har avtagit hos båda parter. Det känns bra att vi kan lägga det här bakom oss och jobba framåtriktat istället.

På Trafikverket är man också nöjd med uppgörelsen.

– Jag vet egentligen inte om domstol hade varit rätta vägen att gå via för att få svar på frågorna och bedöma vem som ska hållas skyldig. Vi känner oss nöjda med att vi kommit överens med Peab, säger Charlotta Lindmark, chefsjurist på Trafikverket.

Relaterade artiklar

Peab anlitas när akutsjukhuset byggs om
Efter överklagad tilldelning – de vinner miljardkontraktet
Ökad omsättning för Peab
Bytesaffär klar mellan Obos och Peab