Nyheter

Förlikning om Bergs oljehamn

Cirkle K kommer att lämna sin verksamhet i Nacka 2036 så att kommunen kan bygga bostäder. Foto: Susanne Bengtsson

Nacka kommun och Cirkel K har tvistat om rätten till marken vid Bergs oljehamn.  Nu har parterna nått en förlikning som innebär att kommunen kan komma igång och bygga bostäder i området 2036.  – Det viktigaste för oss var att säkra marken för bostadsbyggande, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.   

Circle K och Nacka kommun har slutit en överenskommelse som säkrar såväl Nackas ambitioner att bygga stad som Circle K:s möjlighet att säkra Mälardalens försörjning av flytande drivmedel.

Kommunen och oljebolaget har tvistat om rätten till marken i flera år och i flera instanser. I måndags inleddes förhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen. Men parterna valde att enas om en förlikning.

Förlikningen innebär att Circle K:s tomträttsavtal, som upphör den 31 december i år, kommer att ersättas med ett arrendeavtal. Överenskommelsen innebär att Circle K kommer att vara verksamma på Bergs drivmedelsdepå fram till 31 december 2036. Under de tre sista åren kommer verksamheten att vara inriktad på avveckling och återställning av fastigheten.

– Visst hade vi önskat komma igång tidigare, men det viktigaste för oss var att säkra marken för bostadsbyggande, och det gör vi nu även om det blir några år senare än planerat, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

I praktiken handlar förseningen om cirka sex år. Hade kommunen valt att fortsätta driva den rättsliga processen mot Cirkle K och sedan på egen hand hanterat sanering av bergrummen skulle byggstart kunnat ske först 2028-2030.

– Nu kan vi komma igång 2036 och då är marken sanerad och klar. För oss var förutsägbarheten, vetskapen om att vi får tillgång till marken och den ordnade avvecklingen värd de extra åren.

Överenskommelsen tar hänsyn både till en effektiv bostadsplanering i Nacka och en trygg drivmedelsförsörjning i Stockholm och Mälardalen.  

Däremot får kommunen planera om lite när det gäller bostadsbyggandet i närhet till tunnelbanestationer, den så kallade Stockholmsöverenskommelsen. Tunnelbaneutbyggnaden i Nacka inleds våren 2019 och ska vara klar 2026. Vid Bergs gård har man planerat för 2000 bostäder.

– Vi ska bygga  totalt 13 500 bostäder, men just de här 2000 får vi skjuta på, säger Mats Gerdau.

Circle K är också nöjda med förlikningen.

– Att vi nu nått en överenskommelse med Nacka kommun gör att Circle K fortsatt kan arbeta aktivt med att skapa effektivitet i logistikkedjan och ta ett samhällsansvar när det gäller robusta och pålitliga drivmedelsleveranser till våra kunder via vårt stationsnät i regionen, säger Maria Philipson, kommunikationsansvarig. 

Hur verksamheten kommer att se ut efter 2036 och var den kommer att vara placerad är för tidigt att svara på, enligt oljebolaget. 

– Vi följer utvecklingen av vilka tekniker, drivmedel och råvaror som skapar bäst förutsättningar för en fossilfri framtid.

Kommunfullmäktige i Nacka kommer att fatta beslut om förliknings- respektive arrendeavtalet.