Nyheter

Förlust för Peab

Peabs rörelseresultat blev -217 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, enligt företagets senaste bokslutkommuniké.

Orsaken är den tidigare aviserade nedskrivning om 800 miljoner kronor till följd av köpcentrum-projektet Mall of Scandinavia, Peabs största någonsin.

Att Peab skulle visa upp ett negativt resultat för årets sista kvartal var väntat. Bygget av Mall of Scandinavia i Solna resulterade i nedskrivningar på 800 miljoner, en summa som framöver dock kan komma att förändras då det pågår förhandlingar med beställaren. Nedskrivningen belastade affärsområde bygg i fjärde kvartalet 2015.

Projektet har enligt Peabs vd Jesper Göransson varit ”extremt utmanande ifrån det att kontraktet tecknades i slutet av 2011”. Han ser dock ljust på kommande år:

”Året avslutades starkt med förbättringar i flera av våra verksamheter, där bostadsutvecklingen sticker ut tydligast. Orderingången har under året ökat inom samtliga affärsområden. Trots belastningen från projektet Mall of Scandinavia, fortsätter vår finansiella position att stärkas, vilket ger oss goda möjligheter framöver”.

Man han konstaterar också att det finns utmaningar:

”Samtidigt finns ett antal utmaningar att hantera i ett starkt konjunkturläge. Resursbrist framförallt i storstadsregionerna, kostnadsökningar på till exempel underentreprenader samt ökade markpriser påverkar vår lönsamhet”.

För helåret hamnade Peabs vinst efter skatt på 798 miljoner kronnor.  2014 var vinsten 1 027 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår att aktieutdelningen höjs med 35 öre, från 2:25 kronor per aktie 2014 till 2:60 kronor 2015.

  • Operativ nettoomsättning exklusive nedskrivning av projektet Mall of Scandinavia 45 052 Mkr (43 820). Operativ nettoomsättning 44 252 Mkr (43 820)
  • Operativt rörelseresultat exklusive nedskrivning av projektet Mall of Scandinavia 1 852 Mkr (1 783). Operativt rörelseresultat 1 052 Mkr (1 783)
  • Operativ rörelsemarginal exklusive nedskrivning av projektet Mall of Scandinavia 4,1 procent (4,1). Operativ rörelsemarginal 2,4 procent (4,1)
  • Resultat per aktie exklusive nedskrivning av projektet Mall of Scandinavia 4,82 kr (3,48). Resultat per aktie 2,71 kr (3,48)
  • Nedskrivning av projektet Mall of Scandinavia har minskat omsättning och rörelseresultat med -800 Mkr under fjärde kvartalet
  • Orderingång 37 812 Mkr (31 690). Orderstock 26 991 Mkr (24 922)
  • Kassaflöde före finansiering 1 787 Mkr (2 803)
  • Nettoskuld 3 118 Mkr (3 886)
  • Soliditet 28,8 procent (28,2)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,60 kr (2,25) per aktie