Nyheter

Förluster för Skanska i USA

Designförändringar från kunden och lägre produktivitet har resulterat i förluster för Skanskas verksamhet i USA. Foto: Susanne Bengtsson.

Förluster i verksamheten i USA belastar Skanskas resultat i det tredje kvartalet 2015 med 630 miljoner kronor. Efter nedskrivningarna beräknas rörelseresultatet för perioden uppgå till cirka 900 miljoner kronor för koncernen.

Skanska belastar resultatet i verksamheten i USA med 630 miljoner kronor under tredje kvartalet 2015. Omkring 470 miljoner kronor relaterar till nedskrivningar i USA Civil och omkring 160 miljoner kronor relaterar till nedskrivningar i USA Building.

Merparten av nedskrivningarna härrör ur sex projekt och de huvudsakliga orsakerna är designförändringar av kunden samt lägre än förväntad produktivitet.

Skanskas policy är att redovisa total bedömd kostnad för färdigställande medan intäkter från ändrings-, tilläggskontrakt eller andra kostnadsökningar inte redovisas förrän kunden har godkänt dem.

– Den lägre produktiviteten är vårt ansvar medan kunderna är ansvariga för förseningar som orsakats av förändringar. Vi tar den fulla kostnaden men för diskussioner med våra kunder om hur vi kan bli kompenserade. Det är ett tuffare klimat på marknaden jämfört med tidigare år. Kunderna har tightare budgetar och tidplaner, säger Johan Karlström Skanskas vd och koncernchef.

Efter nedskrivningarna beräknas rörelseresultatet i tredje kvartalet 2015 uppgå till cirka 900 miljoner kronor för koncernen. För helåret 2015 beräknas rörelseresultatet uppgå till 5,5 – 6,0 miljarder kronor för koncernen.

Efter vinsvarningen rasade Skanskas aktie på börsen med 6,75 procent på onsdagsmorgonen och handlades till 163 kronor.

All övrig information som är relaterad till det tredje kvartalet 2015 kommer att presenteras vid Skanskas niomånadersrapport för 2015 den 28 oktober 2015.