Nyheter

Förorenad hamn blir nytt landmärke

Inre hamnen i Oskarshamn ska förvandlas från en industrihamn till att bli en levande del av stadslivet. Tre arkitektkontor presenterade nyligen sina förslag och nu fortsätter arbetet med att utforma hamnområdet. På kommunens önskelista finns bland annat ett landmärke — något som lockar både besökare och Oskarshamnsbor.

Ett område på drygt 30 hektar och som består av två kilometer kaj mitt i centrala Oskarshamn ska förvandlas från industrihamn till att bli en attraktiv och levande del av staden. Bakgrunden är att mark frigjordes när Bohmans fanerfabrik flyttade samt att kommunens vision om att vara 30 000 invånare år 2030 kräver fler bostäder.
Sedan 2010 har samhällsbyggnadskontoret arbetat med uppdraget och i maj i år fick tre arkitektkontor parallella uppdrag att ta fram varsitt förslag över Inre hamnen.

Förslagen presenterade nyligen för kommunen och allmänheten. Kommunen vill bland annat se nya boende- och arbetsmöjligheter, plats för möten, lek och rekreation och att hamnområdet kompletterar stadskärnan och har fokus på hållbarhet och innovativa energilösningar.
– Hamnen är stadens vagga och därför känns det viktigt att den blir tillgänglig för alla. Det är också viktigt att den känns som en del av Oskarshamn. Vi vill förnya med båda fötterna på jorden, säger Mathias R Karlsson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Under informationsmöten och diskussioner som kommunen haft med oskarshamnsborna har de välkomnat en förändring i hamnen och efterfrågat ”mysighet” och ett profilbygge.
– De vill ha något att känna sig stolta över, något att visa besökare, säger Pär Hansson, planchef.

Vad önskar ni själva ska finnas i hamnen?
– Intressanta mötesplatser som lockar folk och även företag till hamnen, jag vill se attraktiva bostäder och någon form av publik anläggning, säger samhällsbyggnadschef Bodil Liedberg Jönsson.
– Jag vill att hamnen ska bli den plats som oskarshamnarna först visar upp för besökare, säger Pär Hansson.
– Det ska vara en plats som man vill återvända till och jag skulle gärna vilja se att det fanns något som sticker ut lite, något som är unikt för Oskarshamn, säger Mathias R Karlsson.

Nu ska kommunen arbeta vidare med arkitektfirmornas förslag och resultatet kan bli att de plockar idéer ur alla förslag, eller väljer att gå vidare med ett.
Under våren räknar de med att börja med planprogrammet och sedan väntar arbetet med detaljplanerna.
– I bästa fall kan vi börja bygga om två och ett halvt år, säger Bodil Liedberg Jönsson.
Kommunen vill öppna för olika boendeformer och hoppas att området blir så attraktivt att byggföretagen blir intresserade.
– Men hamnområdet kommer inte att bli klart över en natt, det kommer att ta decennier innan det är färdigt, säger Bodil Liedberg Jönsson.

Anna Sjöström
[email protected]

Förslagen i korthet:

Arken Arkitekter Ab (i samarbete med Trivevctor Traffic Ab, Ekologigruppen Ab och Gillark Ab):
Förslaget heter Okaj, efter den ringbrygga de placerat i hamnbassängen.
Till att börja med tänker de sig små enheter som är lätta att komma igång med, men som gör stor förändring.
De vill att Oskarshamn slår an en ton av sjöstad, småstad och trästad.
Charm, täta gränder, nätt skala, hus med butiker i markplan och lägenheter ovanför, mångfald och en ”magnet”, det vill säga någonting som sticker ut och kan locka besökare och Oskarshamnsbor finns också med i deras förslag.

Mandaworks, Adept, Hosper, WSP:
Förslaget heter Döderhultsviken eftersom de utgått från den tidigare strandlinjen i viken. (Viken hette Döderhultsviken för länge sedan.)
De tänker sig parker och promenadytor fram förstrandlinjen de utgått från och bostäder och andra byggnader bakom den.
De vill minska biltrafiken och öka förbindelsen med vattnet och centrum genom att ta ner stadsparken ända till vattnet.
Unika boendemöjligheter vid vattnet, kallbadhus, sandstrand, publika platser vid vattnet och fler parker ingår bland annat i deras förslag.

Nyréns Arkitektkontor Ab (i samarbete med Sweco och Bengt Dahlgren Ab):
Förslaget heter Kronjuvelerna och Hamnfamnen eftersom de tänker sig en ”rejäl dragare” nere i hamnen, till exempel ett akvarium med ett forskningscenter.
De har jobbat efter fyra teman: stadsliv, vatten, trä och energi.
Förnyelsebar energi är viktigt i deras förslag som tar upp både solpaneler och stadsnära vindkraftverk.
Att skala ner Skeppsbron till stadsgata, bygga kulturhus, kallbadhus, ett nytt färjetorg och en ”röda matta”, det vill säga ett långsträckt torg som går utmed Skeppsbrokajen där det finns plats för till exempel gallerier, restauranger, båtshoppar och servicefunktioner för båtfolket är delar av deras förslag.