Nyheter

Försäkringsbolag bannlyser problemfasader

Försäkringsbolagen underkänner byggmetoden med enstegstätade, putsade fasader. Alla tre bolag som utfärdar byggfelsförsäkringar har infört restriktioner för problemfasaderna. Därmed borde byggmetoden per automatik försvinna från marknaden.

En byggfelsförsäkring är obligatorisk när nya bostäder byggs. De tre bolag som erbjuder byggfelsförsäkringar i Sverige; Bostadsgaranti, HDI Gerling och Gar-Bo Försäkring, har nu infört restriktioner för byggnader med enstegstätade, putsade fasader.

Nybyggda hus med den fasadtypen har drabbats av stora fuktskador, vilket Byggvärlden tidigare har rapporterat om. NCC håller till exempel på att bygga om 201 hus i Lund och Bjärred.

HDI Garanti var först ut våren 2007 att införa restriktioner i sin försäkring för problemfasaderna.
— Vi tappade mycket affärer. Men branschen har haft lång tid på sig att ändra konstruktionen. Vi tycker inte att försäkringarna ska täcka om man använder en riskkonstruktion som är billigare, säger Sven Hanzén på HDI Gerling.

De ser fasadtypen som en riskkonstruktion och gör ett undantag för den i sin försäkring. Det betyder att de inte ersätter skador till följd av fasadkonstruktionen.

För att få teckna byggfelsförsäkring hos HDI Gerling ska väggen antingen ha en luftspalt eller vara byggd med oorganiskt material.

Fortfarande är det enligt Sven Hanzén ganska många bolag som vill bygga hus med enstegstätade, putsade fasader.
— Skanska slutade tidigt, men vi ser fortfarande offertförfrågningar från de andra stora bolagen, säger Sven Hanzén.

Bostadsgaranti, som ägs av staten och Sveriges Byggindustrier, tecknar inte byggfelsförsäkring för hus med enstegstätade, putsade fasader sedan den 1 juli i år. För att få teckna en försäkring hos dem måste väggen antingen ha en luftpalt eller endast vara byggd med oorganiskt material.

— Våra återförsäkrare ger oss ingen återförsäkring för den här typen av konstruktion. Den internationella synen på produkten är att den medför ökade risker. Alla försäkringsbolag har en fasa för en serieskada, säger Kåre Eriksson, vd på Bostadsgaranti.

Även Gar-Bo Försäkring inför en liknande restriktion från och med den 1 januari 2009.
— Exakt hur vi ska formulera reglerna är inte klart. Men de kommer att innebära att man kan göra enstegstätade, putsade fasader om man har oorganiskt underlag, mineralull och tjockputs, säger Lennarth Åstrand, vd på Gar-Bo Försäkring.

En luftspalt, som innebär att väggen blir tvåstegstätad, kommer också att vara en möjlighet för att teckna en försäkring hos Gar-Bo.