Nyheter

Försäljningen av byggmaterial ökade

Skivmaterial är det byggmaterial som bidragit mest till ökningen under årets första kvartal. Foto: Getty Images

Försäljning av byggmaterial ökade med 6,2 procent under första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. Västra Sverige var den region som växte starkast under perioden. Skivmaterial var den produktkategori som sålde bäst. 
Det visar Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 6,2 procent under första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018.  Att påsken under förra året inföll i mars och under 2019 i april bidrog positivt till utfallet. 

Västra Sverige var den region som växte starkast under perioden. 

De fem produktkategorier som bidrog mest till utvecklingen under det första kvartalet var ”Skivmaterial”, ”Tryckimpregnerat virke”, ”Trävaror”, ”Hållfasthetssorterat virke” samt ”Armering, stål och metallvaror”. Dessa fem produktkategorier står får knappt en tredjedel av branschens omsättning men stod för hälften av tillväxten under det första kvartalet.

–Byggmaterialhandeln har hållit ett högt tempo under årets första kvartal, vilket är glädjande. Framför ligger nu några av byggmaterialhandelns viktigaste månader sett till försäljning och med dessa får vi en ordentlig temperaturmätning på branschen, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna, i ett pressmeddelande.

–Att påsken flyttat från första till andra kvartalet från förra året är en bidragande förklaring till det starka utfallet. Under påsken pausas en del byggprojekt då snickare är lediga, vilket dämpar byggmaterialhandeln. Samtidigt kan påsken också ha en positiv effekt på en del varukategorier i branschen. En sen påsk med lediga konsumenter och fint väder gör att försäljningen av trädgårdsvaror och utemöbler drar igång på allvar.

Produktkategorier efter störst bidrag till branschens tillväxt, Q1 2019, löpande priser:

1. Skivmaterial

2. Tryckimpregnerat virke

3. Trävaror

4. Hållfasthetssorterat virke

5. Armering, stål och metallvaror

Källa: Byggmaterialindustrierna