Nyheter

Försening för Förbifart Stockholm

Byggstarten för Förbifart Stockholm skjuts fram ett halvår. Anledningen är ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen.

Bygget av den nya motorvägen väster om Stockholm har kantats av förseningar. Nu skjuts byggstarten upp igen.

Trafikverket har tillsammans med Mark- och miljödomstolen i Nacka beslutat att huvudförhandlingen om tillstånden för Förbifart Stockholm ska hållas under första halvåret 2014 i stället för till hösten. Det innebär att vägen kan börja byggas först sommaren 2014 – ett halvår senare än planerat.

Anledningen till beslutet är ett överprövat ärende i Mark- och miljööverdomstolen, där Trafikverket sökt tillstånd för Ostkustbanan. Domstolen underkände ansökningen eftersom tillstånden var villkorade av en järnvägsplan som ännu inte var fastställd.

Trafikverket har använt liknande villkoranden i sina ansökningar för Förbifart Stockholm. 

– Domstolen har konstaterat att det krävs en färdig arbetsplan som vunnit laga kraft i den här typen av mål. Tidigare har vi i Stockholmsområdet ansökt på det här sättet med villkoranden, men nu har domstolen sagt nej till det, säger Louise Melander, kommunikationschef för Förbifart Stockholm.

Projektets arbetsplan måste alltså fastställas av Trafikverket och vinna laga kraft innan huvudförhandlingen om tillstånd kan hållas.

– Vi tycker att det är olyckligt med förseningen, vi vill förstås komma igång så fort som möjligt. Men det är bara att finna sig, säger Louise Melander.

Först när miljödomarna finns och arbetsplanen vunnit laga kraft kan bygget av Förbifart Stockholm sätta igång.

De aktuella tillstånden gäller bortledning av grundvatten och byggandet av tre tillfälliga hamnar i samband med  den nya motorvägen.

Marie Bergström
[email protected]