Forskare granskar byggolyckor

Forskare granskar byggolyckor
Nu ska forskare granska orsakerna till olyckorna i byggbranschen. Undersökningen har gemensamt beställts av Sveriges Byggindustrier och Byggnads.

Forskningsprojektet bedrivs vid Luleå tekniska universitet och ska pågå i fyra år. Forskarna ska studera vad löneformer, planering och ledarskap betyder för svåra arbetsplatsolyckor. Det är faktorer där Sveriges Byggindustrier och Byggnads inte är överens om riskerna. – Min uppfattning är att på de arbetsplatser där det finns prestationslöneöverenskommelser så är det också bättre ordning och reda, säger Johan Lindholm, andre förbundsordförande för Byggnads. Cirka 9 000 byggnadsarbetare ska svara på enkätfrågor. Längre intervjuer ska göras med ett mindre antal byggnadsarbetare. – Det finns ännu inte några djupare studier om det här i den svenska byggsektorn. Nu kan vi fylla en viktig kunskapslucka, säger Bo Johansson, lektor på Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande. Projektet finansieras av SBUF, Svenska byggbranschens utvecklingsfond, och AFA försäkring.

Relaterade artiklar

Företag i Örebro stäms i Arbetsdomstolen
Byggnads: Staten måste slå ner på fuskarna
Miljardprojekt under skidbacke
Det tycker Byggnads om nya huvudavtalet