Nyheter

Forskare ska utvärdera byggmetoder

Dåliga byggmetoder kan bli både dyrt och skadligt för hälsan. Ändå saknas kunskaper om hur man skapar en god innemiljö. Nu ska byggmetoderna utvärderas.

Professor Christer Harrysson vid Örebro universitet har fått 300 000 kronor från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond för att kartlägga och utvärdera olika metoder som används i Sverige.

Anledningen är att dåliga byggmetoder och olämpliga material kan bli både dyrt och skadligt för hälsan. Ändå saknas kunskaper om hur man bygger energisnålt och samtidigt skapar en god innemiljö.

— Det finns stora möjligheter att förbättra innemiljön och att effektivisera energianvändningen i flerbostadshus. I många fall går det att spara minst 30 procent energi, både i befintliga hus och i nyproduktion, säger Christer Harrysson, som är professor i byggteknik vid Institutionen för teknik.