Nyheter

Forskarna tänker skapa gemensam byggmarknad

Danska och svenska byggforskare har fått 9 miljoner kronor till projektet Interreg 1VA. Syftet med satsningen är att skapa en gemensam byggmarknad inom Öresundsregionen.

Myndigheter och forskare ska nu tillsammans hitta lösningar på de problem som finns för att skapa en mer gränsöverskridande byggsektor.

I Öresundsregionen har bron lett till att allt fler människor arbetar och handlar med varandra, oavsett vilken sida om nationsgränsen de bor på. Men byggsektorn är ett undantag. Ronny Andersson, gästprofessor vid Lunds tekniska högskola, säger att en sak som har hindrat byggmarknaden från att bli mer gemensam är olika synsätt. Den svenska byggmarknaden styrs av en produktionsmentalitet medan det i Danmark mer är design som gäller.

Den uppdelade marknaden gör att en del byggföretag har lämnat regionen, då de anser att marknaden är för liten. En annan negativ aspekt av uppdelningen är att en del produkter tillverkas i två versioner, en för svenska och en för danska konsumenter.

JENNY WICKBERG