Nyheter

Forskningspengar till ”grön” renovering

Byggsektorn ska få hjälp att minska miljöpåverkan vid renovering. Sammanlagt satsas 29 miljoner kronor på forskning. Ett svenskt projekt ska utveckla bättre livscykelanalyser för byggsektorn.

De kommande åren behöver många byggnader renoveras. Forskningsrådet Formas delar ut fem miljoner kronor till två svenska projekt. Luleå tekniska universitet har fått 1 196 000 kronor för att utveckla modeller, data och analyser av kritiska parametrar för att kunna göra en bra livscykelanalys för byggnader och en bra analys över livscykelkostnaden.

Samtidigt får Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 3 370 000 kronor för att utveckla metoder och koncept för uthållig renovering. Målet med projektet är att förbättra husens miljö- och energiprestanda men samtidigt se till att husens innemiljö inte försämras och att investeringarna är lönsamma.

Energimyndigheten finansierar forskning vid Mittuniversitet som ska ta fram bättre affärsmodeller för renovering av enfamiljshus.

Sammanlagt satsas 2,85 miljoner euro inom Sustainable Renovation – hållbar renovering av bebyggelsen. Bakom satsningen står Formas, Byggsektorns Innovationscentrum, Energimyndigheten, danska byggstyrelsen, EBST, finska forskningsfinansiären Tekes, norska forskningsrådet RCN samt Nordic Innovation Centre.