Nyheter

Förslag på större Attefallshus

Attefallshusen har uppfattats som för små för att kunna fungera som en bra bostad. Det vill regeringen ändra på, och föreslår 30 kvadratmeter mot dagens 25.

– Det finns stora möjligheter att förtäta städernas villaområden, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Boverket får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra bygglovsbefriade byggnader mer flexibla och göra dem enklare att hyra ut. Uppdraget är en förlängning av punkt 10 i regeringens 22-punktsprogram för ökat bostadsbyggande.

I mars 2017 fick Boverket i uppdrag att utreda ytterligare undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan- och byggförordningen.  Nu förlänger regeringen Boverkets uppdrag med tillägget att myndigheten även ska undersöka förutsättningarna för att göra fördelningen och storleken av bygglovsbefriade byggnader på en villatomt mer flexibel.

– Det finns stora möjligheter att förtäta städernas villaområden genom att göra så kallade attefallshus enklare att bygga och hyra ut till exempelvis unga vuxna och studenter. Attefallshusen har uppfattats som för små för att kunna fungera som en bra bostad. Det vill regeringen ändra på, säger bostadsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande.

Det var i juni 2014 som Riksdagen röstade igenom lagändringen som gjorde det tillåtet att bygga komplementshus på upp till 25 kvadratmeter utan bygglov, så kallade Attefallshus.

Regeringens nuvarande förslag innebär att den totala arean för byggnaderna även fortsättningsvis ska vara 40 m², men fördelningen mellan byggnaderna föreslås bli mer flexibel, t ex 30 + 10 m² istället för dagens 25 + 15 m², men max 30 m² för ett enskilt hus. Det gör att ett komplementbostadshus (attefallshus) kan bli 30 m² och därmed mer attraktivt för att användas som en riktig bostad.

Regeringen avser att bevilja Boverket 500 000 kronor för det utökade uppdraget som ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2018.