Nyheter

Förslaget som bäddar <br/> för ny kärnkraft

Tio nya reaktorer ska få byggas på de platser där dagens tio gamla reaktorer finns. Det föreslår regeringens utredare Ingvar Persson i dag.

Inga nya reaktorer ska dock få byggas om inte någon av de andra först stängts permanent.

I dag måndag kom den senaste utredningen som kan påverka framtiden för svensk kärnkraft.

Enligt direktiven från regeringen ska utredaren föreslå att lagen om att avveckla kärnkraften tas bort.

Detta liksom förbudet mot att bygga nya reaktorer i kärntekniklagen. Därmed bäddar man för ett generationsskifte i kärnkraftverken.

Ingvar Persson anser att dessa ändringar bör ske senast den sista juni nästa år.

De nya reglerna, anser han, bör träda i kraft den 1 juli 2010, en och en halv månad före nästa års val.

Därefter blir det, om förslaget vinner gehör i riksdagen i vår, inte längre möjligt att stänga en reaktor under pågående drift, såsom de två Barsebäcksreaktorerna.

Ingvar Persson berättar för Ny Teknik i dag att utredningen, som är på 482 sidor, bedrivits mycket skyndsamt och att arbetet med propositionen kommer att skyndas på.

—Redan i dag har betänkandet skickats ut på remiss med posten, säger han.

Ingvar Persson har inte haft i uppdrag att föreslå någon begränsning av dagens samlade svenska kärnkraftskapacitet, motsvarande 9000 megawatt.

Dagens tio reaktorer kan mätt i kapacitet därmed komma att motsvara 20 nya reaktorer av nästa generation.

De nya reaktorerna kan bli dubbelt så stora som dagens men de kommer att vara säkrare, säger Ingvar Persson.

Ågesta i Stockholm och Barsebäck i Skåne räknas inte intill de platser där nya reaktorer får uppföra, förklarar han.

Skadeståndbeloppen vid olyckor föreslås också höjas till 12 miljarder kronor per olycka och reaktorinnehavare.

Dessutom måste kärnkraftsbolagens moderbolag garantera lika mycket som en säkerhet.

De nya regler som föreslås ger också regeringens stora möjligheter att avgöra om en ny reaktor är förenliga med EUs klimatpolitik i övrigt.

Nya reaktorer större än dagens

I dag varierar de svenska reaktorernas storlek mellan 500-1 300 megawatt. De räknas alla till typen lättvattenreaktor Generation II och har snart tjänat ut.

De modernaste kärnkraftsreaktorerna i dag är av Generation III och nu kommer också Generation III+.

För närvarande byggs fyra nya kärnkraftsreaktorer inom EU.

I Frankrike och Finland byggs reaktorer av tryckvattentyp med en eleffekt på respektive 1 600 MW och i Bulgarien byggs två nya med 1 906 megawatt vardera.

De representerar Generation III+ och väntas tas i drift någon gång 2011—2012.

Nästa generation kärnkraftsreaktorer, Generation IV-reaktorerna, finns ännu bara på ritbordet.

De kommer att kunna använda mycket mer av uranbränslet än dagens reaktorer och ska kunna drivas med det kärnbränsle som i dag räknas som avfall.

Om två år väntas beslut tas om att uppföra en gemensam EU-reaktor av GIV-typ i Frankrike. Det skulle bli världens första GIV-reaktor som ska kunna stå klar år 2020.