Byggprojekt

Först med fossilfritt stål i byggprojekt

Jesper Göransson, koncernchef på Peab. Bild: Peab

Peab blir första byggbolaget som tecknar avtal med SSAB om fossilfritt stål till byggprojekt. 2026 kan det första stålet börja levereras.

Först 2026 räknar SSAB med att börja producera det fossilfria stålet i kommersiell skala. Peabs partnerskap med stålkoncernen innebär att man säkrar det fossilfria ståltillgången från 2026.  

– Peab har ambitiösa klimat- och miljömål och detta är ett viktigt steg för att bli klimatneutrala till 2045. Vi har redan många initiativ på plats för att minska vår klimatpåverkan – från vår affärsmodell med närproducerat samhällsbygge till vår växande familj med ECO-produkter. Med tillgång till fossilfritt stål så öppnas ytterligare möjligheter. Samarbetet runt fossilfritt stål är också en naturlig utveckling av den goda relation Peab och SSAB redan har runt klimateffektiviseringar, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef på Peab i ett pressmeddelande.

Martin Lindqvist är vd och koncernchef för SSAB.

– Vi är glada att få välkomna Peab som samarbetspartner för våra fossilfria stålprodukter. Genom samarbetet kring fossilfritt stål bidrar vi till att stärka våra kunders konkurrenskraft och minska deras koldioxidavtryck. Tillsammans stärker vi också positionen för fossilfritt stål i byggindustrin, och bidrar till att minska koldioxidutsläpp globalt, säger han.

SSAB:s fossilfria, högkvalitativa stål tillverkas inom HYBRIT-initiativet, som startades tillsammans med järnmalmsproducenten LKAB och energiföretaget Vattenfall. Det är världens första fossilfria ståltillverkningsteknik där vätgas och fossilfri el används i stället för kokskol och andra fossila bränslen som traditionellt används inom ståltillverkning. SSAB planerar att producera fossilfritt stål i kommersiell skala år 2026.