Nordbygg

Först ut med miljödiplomerad monter

Svenska Fönster har miljödiplomerat sin monter. Per-Olof Uppegård, affärs- och avtalsansvarig på Svenska Fönster, med certifikatet. Foto: Susanne Bengtsson

Svenska Fönster har miljödiplomerat sin monter och hela sitt mässdeltagande, något man menar att man är först med. Syftet är att visa att det går att delta i event och hålla kvalitativa möten med låg miljöpåverkan.

Hållbarhet löper som en röd tråd genom mässan, menar Nordbyggs projektchef Peter Söderberg. I utställarnas montrar finns många exempel på hur man jobbar med just klimatfrågor.

Ett företag som tagit sitt mässdeltagande ett steg längre är  Svenska Fönster (med varumärkena SP Fönster och Traryd), som vill visa att det går att delta i event och att träffa kunder på mässor och samtidigt minska sin klimatpåverkan.

Svenska Fönsters monter ett miljödiplomerat event, enligt Svensk miljöbas kravstandard för miljöledning  – faktiskt det allra första eventet på Stockholmsmässan som fått detta diplom visar Sustainable Standards (där Svensk Miljöbas numera ingår) lista över alla miljödiplomerade event.

Lärorik process

Svenska Fönster gått igenom och minskat miljöbelastningen vid sitt deltagande på Nordbygg inom alla områden.

-Det handlar om allt, från hur vi byggt montern, vad vi bjuder besökarna på för drycker, vilka kläder vi har till hur vi reser, berättar Per-Olof Uppegård, affärs- och avtalsansvarig på Svenska Fönster.
– Det har varit en lärorik process att miljödiplomera vårt event och se till att göra de bästa valen för miljö- och klimat i alla delar, säger Joakim Spjuth, marknadsdirektör hos Svenska Fönster.

Svenska Fönsters mässmonter. Foto: Susanne Bengtsson

Montern, som byggts av Sture Exhibitions & Events, speglar företagets rötter i Edsbyn med hälsingeskogen som tema. Träd, mossa och stenar ingår i rekvisitan för att knyta an till råvaran – furu från mellansverige.

-I år har vi mindre fokus på våra produkter och mer fokus på vårt hållbarhetsarbete. Men visst visar vi även en del produkter i monter, till exempel våra svanenmärkta fönster. Vi tillverkar 2600 fönster per dag i vår fabrik i Edsbyn, säger Per-Olof Uppegård, affärs- och avtalsansvarig på Svenska Fönster.

Att inte dela ut några giveaways i montern är kopplat till miljödiplomeringen. Istället får alla besökare möjligheten att, genom ett knapptryck, plantera ett träd. Träden planteras i Baltikum på nedlagda åkrar och på platser där det har avverkats hårt utan att någon återplantering har skett.

Klättervägg hos Fristads

Ett annat företag som har ”trädtema” i dubbel bemärkelse i sin monter är Fristads. Ett stort klätterträd drar uppmärksamheten till sig och för alla som deltar i utmaningen på klätterväggen planterar Fristads ett träd.

Klättervägg hos Fristads.

Fristads, jobbar aktivt med att minska sitt miljöavtryck, bland annat genom att minska minska vattenmängden i produktionen och ta fram alternativa lösningar till farliga kemikalier. Som material i plaggen väljs främst ekologisk bomull och återvunnen polyester.

-Med vår monter vill framhäva att våra produkter kommer från naturen och att vi använder material som går att återanvända, berättar Therese Andersson på Fristads.

Även materialet som klätterväggen, och övriga montern, byggst av går att återanvända.

-Trädet är en symbol för allt vårt hållbarhetsarbete.

Therese Andersson och Paula Sandin på Fristads. Foto: Susanne Bengtsson