Nyheter

Först ut med nya certifieringen BKMA

BKMA
HZ bygg först med BKMA.

Under hösten 2021 lanserades Byggföretagens nya verksamhetsledningssystem BKMA – och redan nu är 300 byggföretag anslutna. Först ut att certifiera sig var HZ bygg i Uppsala.
– Vi är otroligt stolta över den här certifieringen, säger Johan Zillén, vd, på HZ Bygg.

I mitten på 90-talet blev kvalitetsplaner något av en fluga som alla byggföretag ville ha. De stora byggbolagen klarade av att ta fram planerna själva men de små och medelstora bolagen behövde hjälp. Då började Stockholms byggmästareförening titta på att ta fram någon form av stöd men ganska snabbt insåg man att man även behövde väva in miljö och arbetsmiljöarbetet.

Då skapades ett certifieringsbart system och man sjösatte BF9K. Inledningsvis certifierade sig tre bolag. Systemet har sedan spridit sig över hela Sverige. Bransch- och arbetsgivareorganisationen Byggföretagen tog över BF9K från Stockholms Byggmästareförening 2019. Då hade man redan ett likande system som hette Povel.

– Vi insåg ganska snabbt att vi hade två väldigt liknade produkter. Vi stod i valet att låta ett av systemen ta över eller att slå ihop de båda eller att ta fram ett helt nytt. Och vi landade i det sista alternativet. Vi gjorde ett omtag och tog det bästa av det bästa från de båda systemen och skapade ett nytt system, BKMA. Nu finns det i tre olika moduler beroende på hur långt man har kommit i processen, säger Lennart Andersson som är projektledare för BKMA på Byggföretagen.

BKMA som gäller

Från årsskiftet ersätter BKMA certifiering (Byggföretagens certifiering för kvalitét, miljö och arbetsmiljö) men nuvarande BF9K-certifikat eller Poveldiplom är giltiga fram till nästa ordinarie revision. Både de gamla standarderna och det nya verksamhetsledningssystemet BKMA implementerar rutiner, från ledningsmöte till sista spiken i bygget.

Årliga revisioner leder till en certifiering som är välkänd bland fastighetsägare och byggherrar och rustar byggföretagens verksamhet för fler och större uppdrag.

– Den nya certifieringen har tagits väldigt väl emot av branschen. För ett litet bolag innebär det  ganska mycket jobb för att ta fram sina policys och rutiner men när det är klart går det ganska fort att implementera. De stora företagen har ofta en organisation som är van att arbeta med de här frågorna och det mesta finns redan på plats men det tar längre tid att få ut det till all sin personal i projekten. Det här är riktigt bra. Det skapar ordning och reda och klara möjligheter att tjäna mer pengar, säger Lennart Andersson.

Mellanstora företag

Snittet bland företagen som anslutit är 25 anställda och drygt 100 miljoner i omsättning. Men det finns både större och mindre bolag som använder BKMA: Först ut att certifiera sig enligt BKMA var HZ Bygg i Uppsala. Företaget grundades 1979 och är idag ett bolag med cirka 40 fastanställda med siktet på att växa.

Omsättningen ligger på 120 miljoner men var högre före pandemin. Det är ett brett byggbolag som jobbar med kommersiella byggherrar, nyproduktion och byggserviceramavtal mot kommuner och företag. Det bygger främst om kontor, lager, lättindustri, skolor, förskolor och i sällsynta fall bostäder. Huvudkontoret ligger i Uppsala och HZ Bygg arbetar i första hand i Mälardalen.  

– Ett mindre bolag som vi kan inte revolutionera branschen. Men vårt mål är att ligga i framkant och därför är det extremt roligt att kunna leva upp till kraven i BKMA och framför allt vara först i Sverige, säger Johan Zillén, vd, på HZ Bygg

Olika verksamheter

Varje företag skapar sitt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem utifrån kraven i BKMA så att det passar den egna verksamheten.

– I praktiken innebär det att vi som byggföretag har en extern part som kommer och granskar vårt kvalitéts, miljö och arbetsmiljöarbete. Vi arbetar med de här frågorna hela tiden men med en tredjepartscertifierng så får vi en bekräftelse på att det vi gör är bra. Du får en starkare och tydligare kravbild på vad som krävs för att lyfta verksamhetens arbete, fortsätter Johan Zillén.

En annan fördel med att implementera BKMA är att det inom offentlig upphandling oftast krävs någon form av certifiering.

– Det här ger en ordning och en systematik i arbetet och det är verkligen något som behövs i byggbranschen som är en ganska ineffektiv bransch. Vi valde en BKMAcertifiering framför en ISO-certifiering eftersom den är mer anpassad för branschens förutsättningar. Jobbar man med internationella kunder kan en ISO-certifiering ha en fördel eftersom igenkänningsfaktorn internationellt är större, säger han.

Tredjepartsrevision

I HZ byggs fall var det DNV som utförde tredjepartsrevisionen. Beroende på storleken av företaget tar det en till två dagar att genomföra revisionen.

– Jag gillar det arbetssättet, det blir extremt konkret. Du ska leverera en verksamhetsmanual på företagsnivå och man tittar även i utvalda projekt vid revisionen. Jag tycker det är spännande och roligt samtidigt som det är lite pirrigt och nervöst.

Trots att jag vet att vi har ett väldigt bra system som vi jobbar efter så är det alltid skoj att få visa upp det. Du får en återkoppling och förbättringsförslag. Vi får mycket positiv feedback, säger. Johan Zillén.

Den som vill certifiera sig enligt BKMA certifiering tecknar ett anslutningsavtal med BKMA certifiering och betalar en årsavgift löpande som är omsättningsberoende. Själva certifieringen görs genom en revision som utförs av ett oberoende certifieringsorgan.