Nyheter

Första bygglovet för Inre hamnen klubbat

I slutet av året är det byggstart för Inre hamnen i Norrköping.

Den nya innerstadsdelen i Norrköping kommer bland annat att rymma 3000 bostäder och hundratals arbetsplatser.  
– Det känns mycket bra att det första bygglovet nu är godkänt, säger Ola Brånäs, projektledare för Inre hamnen.

Totalt har nio aktörer valts ut för att utveckla stadsdelen. I slutet av 2021 planeras bygget av de första bostäderna i kvarteret komma igång. HSB Östras tomt är belägen i de centrala delarna av det aktuella området. 

– HSB Östra har hållit sin linje vad gäller design och material genom hela processen vilket vi ser mycket positivt på, och vi ser med spänning fram emot att se deras bostäder växa fram. Nu kan vi fortsätta framåt mot vår vision. Projektet Inre hamnen ger oss en stor möjlighet att påverka framtiden för hela staden och skapa en stadsdel som alla Norrköpingsbor är stolta över, säger Ola Brånäs, projektledare för Inre hamnen.

Uppbyggnaden av Inre hamnen pågår redan för fullt, och de markförberedande arbetena har varit i gång i snart två år.  Bland annat står Kanontorget, som blir entrén till det nya bostadsområdet, klar. En ny kaj är spontad och pålning, gjutning av pålbockar pågår. En bro är redan på plats och ytterligare en bro kommer att vara leveransklar inom kort. De blivande kanalerna i området är spontade och utgrävda och gjutning av platta och väggar pågår. 

Inre hamnen beräknas få cirka 3 000 bostäder och hundratals arbetsplatser i en mängd olika verksamheter som till exempel förskolor, butiker, restauranger, caféer och andra besöksmål. De 50-tal bostadsrätter som HSB Östra fått bygglov för ska byggas både som flerfamiljshus och som stadsradhus. Preliminär inflytt är hösten 2023.

– Det känns jättebra och vi är glada över att bygglovet är beviljat och att vi på HSB Östra nu kan fokusera på nästa del inför säljstarten som sker direkt efter sommaren. Det är många parametrar som ska klaffa i samband med en byggstart, och Inre hamnen är ett efterlängtat projekt för oss. Vi ser med spänning fram emot att vara en del i den nya stadsdelen och bygga historia tillsammans med övriga aktörer, säger Per Nordin, bygg- och fastighetschef på HSB Östra.