Nyheter

Första delen öppnad och överlämnad

Första delen av nya sjukhuset är nu färdig för inflytt. Foto: Ingela Wåhlstrand, Karolinska Universitetssjukhuset

Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset har nu fått nyckeln till den första delen av Nya Karolinska Solna.

Nya Karolinska Solna är landstingets och Skanskas enskilt största projekt någonsin – ett högteknologiskt universitetssjukhus med målet att vara världens mest hållbara sjukhus. De första huskropparna är nu färdigställda på avtalad tid och i november välkomnas de första patienterna.

Nu påbörjas ett intensivt arbete med att utrusta och flytta in i det nya sjukhuset.
Nära 25 000 föremål ska hitta sin plats, medicinteknisk utrustning trimmas in och personal få utbildning i nya arbetssätt och ny teknik.

Det är barnsjukvården inom Tema Barn och Kvinnosjukvård liksom Tema Hjärta och Kärl som först får flytta in.
Men innan dess är det mycket som ska hända – och det arbetet påbörjas direkt.

Majoriteten av den fasta utrustningen på operationssalarna liksom byggnadsintegrerad konst är redan på plats.
Men nu ska huset fyllas med allt från inventarier till ny kunskap. Internationella erfarenheter visar att hela processen att färdigutrusta och flytta ett sjukhus tar cirka ett halvår.

I mitten av augusti påbörjas en intensiv fas med utbildning av personalen som ska arbeta inne i den först färdigställda delen av det nya sjukhuset.
Arbetssätten är nya och personalen behöver öva sig. Utbildningen handlar även om att personalen ska lära sig hitta i de nya lokalerna, veta hur den nya medicintekniska utrustningen fungerar liksom patientkallelsesystem och logistik. På Nya Karolinska Solna kommer en stor mängd utrustning att vara spårbar, det vill säga märkt med chip, så att det snabbt går att lokalisera föremål när de behövs.

I slutet av november är det så dags att flytta över patienterna från dagens Karolinska Universitetssjukhus i Solna till den nya byggnaden.