Nyheter

Första detaljplanen med P-tal noll

Projektet ligger precis vid pendeltågsstationen i Upplands Väsby. Foto: LaTerre

Veidekke Bygg Bostäder Stockholm har fått i uppdrag av LaTerre att bygga cirka 70 hyresrättslägenheter samt två uthyrningslokaler vid Upplands Väsby pendeltågsstation i norra Stockholm åt tagaren Rikshem.
Projektet, som går under namnet Nouvelle, är det första i sitt slag i Stockholm där detaljplanen antagits med P-tal noll.

Projektet ligger precis vid pendeltågsstationen i Upplands Väsby och består av cirka 70 nya hyresrättslägenheter samt två lokaler, varav ett blir Rikshems förvaltningskontor för hela norra Stockholm. Total uthyrningsbar area blir cirka 4 100 kvadratmeter och projektet kommer drivas i nära samverkan med LaTerre Fastigheter och Rikshem.

– Veidekke är ny som entreprenör hos oss och vi ser fram emot att tillsammans genomföra ett klimatsmart pilotprojekt där läget och utökade tjänster kan minska behovet av bil och parkeringsplatser. Det här är ju lite av ett pionjärprojekt och det är med stolthet och mycket hjärta vi gör det här projektet tillsammans med alla inblandade. Vi vet att vi inte kan fortsätta planera städer som förlitar sig på bilen i samma utsträckning och vi tror att projekt Nouvelle är ett steg i rätt riktning, säger Erika Lundvall, projektledare hos LaTerre, i ett pressmeddelande.

Unikt med projektet är att detaljplanen har P-tal noll. Det betyder att inga krav ställs på privata parkeringsplatser. I stället har det varit viktigt att, tillsammans med kommunen, skapa förutsättningar för att minska behovet av biltransporter genom funktioner och tjänsteutbud.

Huset ska erbjuda kylutrymmen för matleveranser, extra stora postfack för paket direkt till dörren och lösningar för mer hållbara transporter. En gemensam cykelpool med olika typer av cyklar, samt en bilpool med bokningsbara bilar, kommer finnas tillgänglig för hyresgästerna. Cykelutrymmena ska vara välplanerade och lättillgängliga. Grovsoprum, återvinning och återbruksrum ska också finnas.

– Vi är oerhört glada över förtroendet och ser framemot ett nära samarbete med LaTerre Fastigheter och Rikshem. Genom att jobba i samverkan och involverande tar vi tillvara på allas kompetens och kan tillsammans leverera ett projekt av högsta kvalitet. Ett led i det är att ställa höga krav på VDC-projekteringen och 3D-modellen för att få ut mesta möjliga nytta av den i produktionen, säger Robin Syrman, projektchef på Veidekke Bygg Bostäder Stockholm.

Ordersumman är på cirka 100 MSEK och projektet planeras vara klart i slutet på 2020.