Nyheter

Första skolan med <br></br> vindkraft på taket

På onsdagen restes Sveriges första centralt placerade stadsvindkraftverk på Polhemsskolans tak i Gävle. Det mesta av installationsarbetet har gjorts av eleverna på skolan.

Satsningen är ett initiativ av Gavlefastigheter och Gävle Dala Energikontor. Skolans elever har varit med och gjort fundamentet samt elinstallationerna.

— Att elever får göra ”skarpa” arbeten istället för att arbeta med elinstallationer på en övningsvägg skapar en helt annan dimension till skolarbetet, säger Niklas Engberg, lärare på elprogrammet på Polhemsskolan.

Vindkraftverket, med en toppeffekt på 3 kW, ska kunna producera mellan 4 000 och 5 000 kilowattimmar varje år. Det motsvarar ungefär en årsförbrukning för en tvårumslägenhet. Elen från vindkraftverket kommer att användas på skolan.

På Polhemsskolans tak står sedan tidigare en solcellsanläggning som även den används i undervisningen.