Nyheter

Första spadtaget för Juvelen

Skanska har byggstartat Juvelen, ett skimrande kontorshus som blir Uppsalas nya landmärke och byggs intill Uppsala C. Byggnaden är precertifierad enligt det internationella certifieringssystemet Leed Platinum.

Idag, måndagen den 7 november, tas det första spadtaget för Juvelen, Uppsalas nya landmärke. Skanska investerar 340 miljoner kronor i kontorshuset, som rymmer 8 700 kvadratmeter lokalyta fördelat på sex våningar. 

Kommunens högt ställda hållbarhetskrav har tagits på stort allvar. Juvelen blir vad Skanska internt kallar en mörkgrön byggnad. Det innebär att den är självförsörjande på energi över en årscykel, att den uppförs utan några miljöskadliga ämnen och utan något avfall som går till deponi.

Byggnaden är precertifierad på högsta nivå, Platinum, i det internationella certifieringssystemet Leed. Skanskas beräkningar visar dessutom att byggnaden kommer att uppnå den hittills högsta poängen i Norden och den näst högsta i världen. 

Uppsalas invånare får också del av Juvelens hållbarhetsarbete genom ett planerat cykelcentrum i entréplanet. Här kan cyklister parkera sina cyklar, hänga av sig sina blöta kläder och duscha innan de fortsätter resan med tåget. 

Fasadens utformning ger ett effektivt solskydd som minimerar kylbehov under sommarhalvåret. Byggnaden utrustas även med Skanskas patenterade metod för självförsörjning av kyla, Deep Green Cooling. Byggnadens elförsörjning sker till stor del med hjälp av integrerade solceller. 

För arkitekten Utopia Arkitekter har en viktig framgångsfaktor i arbetet varit att förslaget har tagits fram med hållbarhet som en grundförutsättning i arbetet. Miljötekniken är helt integrerad i Juvelens form och resultatet är en vacker, originell och funktionell byggnad som tog hem tävlingssegern baserad på sin form och funktion snarare än sina miljömässiga meriter.

Inflyttning är beräknad till hösten 2018.
Jenny Marcuson Fors