Nyheter

Första spadtaget för tunnelbanan togs i Järfälla

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) och kommunstyrelsens ordförande i Järfälla Claes Thunblad (S) tar första spadtaget för utbyggd tunnelbana till Järfälla.

Första spadtaget har tagits för utbyggnaden av tunnelbanans Blå linje mellan Akalla och Barkarby via Barkarbystaden. Det blir det första stora tunnelbanebygget sedan 80-talet i Stockholm, och markerar starten på en lång rad byggstarter för tunnelbanan de kommande åren.

På måndagen togs det första spadtaget för tunnelbanans utbyggnad till Järfälla enligt överenskommelsen i Stockholmsförhandlingen 2013. 

Spadtag markerar inte bara att arbetet med olika samråd och tillstånd landats och att byggskedet nu tar vid i Järfälla, utan också inledningen på en lång rad byggstarter för tunnelbanan kommande år. Totalt handlar det om 17 nya stationer och 3 mil nya spår, en utbyggnad av tunnelbanenätet med nästan 30 procent. 

1994 invigdes den senaste stationen, Skarpnäck. Den blå linjen, som nu förlängs, byggdes under 1970-80-talet. 

– Det här innebär den första och största utbyggnaden av tunnelbanan på 40 år, säger Claes Wersäll, Pressekreterare (M) Stockholms läns landsting.

Utbyggnaden i Järfälla blir en ny viktig knutpunkt för framtidens resenärer mellan tunnelbana, pendeltåg och buss i den nya framväxande Barkarbystaden.

– Järfälla är idag en av landets snabbast växande kommuner och attraherar både människor och nya företag. Tunnelbaneutbyggnaden är motorn i en utveckling där vi investerar i nya bostäder, arbetsplatser, kultur, idrott och utbildningsmöjligheter som kommer både Järfällaborna och övriga regionen till del. Med hjälp av tunnelbanan kommer allt fler att kunna leva och resa hållbart här i framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande i Järfälla Claes Thunblad (S), i ett pressmeddelande från Järfälla kommun.

–  Jag är glad och stolt över att vi nu kan påbörja den största utbyggnaden av tunnelbanan på flera decennier. Dessutom att göra det hand i hand med stadsutveckling och tusentals nya bostäder gör att Stockholmsregionen kan fortsätta att växa och utvecklas till nytta för människors liv och rörelse, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M).

Vilken entreprenör som får kontrakt på utbyggnaden kommer att bli klart i november i år.

Fakta

Stockholmsöverskommelsen från 2013 tillsammans med Sverigeförhandlingen 2017 innebär tillsammans bygget av 17 nya tunnelbanestationer och cirka 3 mil nya tunnelbanespår – en utbyggnad av tunnelbanan med nästan 30 procent. Totalt ska 46 nya spårstationer byggas i länet hand i hand med drygt 200.000 nya bostäder.

I Järfälla byggs två nya tunnelbanestationer tillsammans med cirka 14.000 nya bostäder. Den ena placeras under det gamla flygfältet i Barkarby, mitt i den framväxande stadsdelen Barkarbystaden som även får världens modernaste stadstrafik med både elbussar, BRT-bussar och självkörande bussar. Den andra stationen placeras i anslutning till det nya kollektivtrafikcentrumet vid Barkarby. Här möts i framtiden tunnelbanan, regionaltågen, pendeltågen och busstrafiken.

Kostnaden för tunnelbanans utbyggnad till Barkarby enligt Stockholmsförhandlingen ligger efter optimering och förhandling mellan parterna på 3,3 miljarder kronor som fördelas mellan Stockholms läns landsting, Järfälla kommun och staten.

  • Tunnelbanan förlängs med cirka 4 kilometer.
  • Två nya stationer – Barkarby och Barkarbystaden.
  • Alla spårtunnlar byggs i berg.Barkarby placeras cirka 30 meter under markytan.
  • 710 000 kubikmeter berg kommer att sprängas ut.
  • 32 000 kubikmeter betong kommer att användas.
  • Byggtiden är beräknad till cirka 6 år.
  • 2.000 resenärer beräknas stiga på varje timme i rusningstrafik vid Barkarby 2030.
  • Restiden till Kista beräknas till cirka 8 min och cirka 20 minuter till T-centralen.
  • Enligt avtalet ska 14.000 bostäder byggas i Järfälla till 2030.
  • Kostnad för utbyggnaden mellan Akalla och Barkarby beräknas efter optimering och förhandling mellan parterna till cirka 3,3 miljarder kronor exklusive fordon och depå (som landstinget bekostar själva).

Källa: Järfälla kommun