Nyheter

Första sprängningen för arbetstunnel på 100 meters djup

Förra veckan började man spränga för arbetstunneln. Foto: Region Stockholm

Tunnelbanans utbyggnad har gått in i ett nytt skede och sprängningarna för arbetstunneln vid Londonviadukten på Södermalm är nu påbörjade. Tunneln behövs för att bygga station Sofia och spårtunnlarna under Saltsjön.
Den går ner till cirka 100 meters djup – ett måste för att kunna bygga en av världens djupaste tunnelbanestationer.


Tunnelbanans Blå linje ska förlängas från Kungsträdgården till Södermalm och vidare mot Nacka och Söderort. Det är en sträcka på totalt 11,5 kilometer helt under jord, varav drygt 4 kilometer går genom Södermalm.
I Kungsträdgården är tunneln redan förberedd för en framtida utbyggnad och därifrån byggs en tunnel i berget under vattnet med en första station vid Sofia på Södermalm.

Arbetet med arbetstunneln påbörjades för ett par veckor sedan, med sprängningar ovan jord för att få bort berget framför tunnelväggen. Och i slutet av förra veckan gjordes den första sprängningen för själva arbetstunneln.

– Den kommer att slingra sig ner till en av de djupaste punkterna i hela utbyggnaden, cirka 100 meter under mark. Det känns jättebra att vara igång med det här arbetet. Förvaltningen har planerat för det här i över 6 år och nu kan det äntligen dra igång, säger Andreas Burghauser, projektchef Södermalm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Han berättar att en del av de stora utmaningarna nu ligger bakom dem: att få alla tillstånd på plats som krävs för att bygga tunnelbana.
När det kommer till utmaningar i själva bygget säger han att det främst är att upprätthålla alla krav i miljödomen.
– Till att börja med är luftburet buller under en kortare period, men när vi kommer in i berget blir det inget större problem. Inne i berget handlar det om stomljudsnivåer.

Även om arbetstunneln är lång och går djupt så är den rent tekniskt sett faktiskt inte så komplicerad, förklarar Andreas Burghauser.
Arbetstunneln delar sig i två delar där en gren går till platsen där station Sofia ska byggas och den andra grenen till Saltsjön för att man på så sätt ska kunna påbörja spårtunnelarbetet där.

– Det finns en välkänd svaghetszon under Saltsjön och det är en av förklaringarna till att station Sofia placeras så djupt. Vi tror att passagen, som ingår i nästa entreprenad, kan vara komplicerad och komma att ta tid, det är därför vi gör en delning av arbetstunnlarna så att vi kan komma nära själva svaghetszonen och få gott om tid för att hantera den passagen.

Hela arbetstunneln, båda grenarna kommer att ta cirka ett och ett halvt år att spränga ut.

Station Sofia, mitt i Stigbergsparken, kommer att bli en av världens djupaste stationer, cirka 100 meter under markytan. (Den djupaste stationen i världen i dag ligger 105,5 meter under markytan, i Kiev, i Ukraina.)

Själva stationen, med plattformarna under jord och biljetthallen i Stigbergsparken 100 meter upp, kommer att byggas både underifrån och ovanifrån.
– Vi ska bygga ett stort schakt, cirka 20 gånger 20 meter och sen fylla det med innehåll. Man kan jämföra med att bygga ett höghus – fast neråt istället för uppåt, säger Andreas Burghauser.

Resenärerna kommer att ta sig dit via åtta stora, snabba hissar.
– Det skulle ta alldeles för lång tid att åka rulltrappa. Hissturen tar cirka 30 sekunder.

Utbyggnaden av Blå linje till Södermalm beräknas ha en byggtid på 10 år och trafikstarten planeras till 2030.

Entreprenör för arbetstunneln är Implenia Sverige AB.
Anläggningsentreprenad Sofia, i vilken det ingår berg- och betongarbeten för spår- och servicetunnlar, stationsutrymmen och hisschakt för Station Sofia. ligger nu ute för anbud, där anbudstiden går ut i augusti.