Nyheter

Första tåget över nya bron

Nu har trafiken på Södra Marieholmsbron startat. Foto: Kasper Dudzik/Trafikverket

På tisdagen startade tågtrafiken på Södra Marieholmsbron i Göteborg.
Infrastrukturminister Anna Johansson och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon fanns på plats vid öppningsceremonin där ett godståg på väg till Göteborgs hamn körde över bron för att markera den officiella trafiköppningen.

Den nya Marieholmsbron är ett komplement till den tidigare järnvägsbron och innebär att det blir dubbelspår över Göta Älv.
Det ger ökad kapacitet och mindre sårbarhet både för godstransporterna på Hamnbanan och persontrafiken på Bohusbanan mellan Göteborg, Uddevalla och Strömstad.

– Den nya bron, tillsammans med en utbyggnad av Hamnbanan till dubbelspår, är till stor nytta för svenskt näringsliv och för Göteborgs hamn och kommer att underlätta transporterna för såväl import- och exportindustrin i Sverige och Norge, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, i ett pressmeddelande.

All tågtrafik över älven flyttar nu till Södra Marieholmsbron.
Den äldre bron skall repareras, och i slutet av året blir det klart för dubbelspår.

Södra Marieholmsbron kommer även att ha en gång- och cykelbana som blir klar under hösten. Den förlängs och går över E45, vilket ökar framkomligheten för gång- och cykeltrafik och ger bättre förbindelser mellan Hisingen och Gamlestadstorget.

Fakta: Södra Marieholmsbron

Bygget startade 2014.
Den öppningsbara delen av bron är 72 meter lång.
Hela bron är 1,5 kilometer lång och sträcker sig från Olskroken till Kville bangård; över Göta älv, Säveån och industriområdena Marieholm och Tingstad.
Bron är en så kallad lyftsvängbro med en segelfri höjd på cirka 7 meter, set är samma höjd som den äldre bron.
Totalkostnaden för Södra Marieholmsbron är beräknad till 1,35 miljarder kronor i 2009 års prisnivå.
Den finansieras av staten, Göteborg Stad, Göteborgs Hamn AB, Västra Götalandsregionen och AB Volvo.
Medfinansieringen gör att projektet kunde starta flera år tidigare än beräknat. Bron delfinansieras också av EU.
Bygget av Södra Marieholmsbron samordnas med bygget av Marieholmstunneln; en vägtunnel under Göta Älv som beräknas vara klar 2020. Marieholmstunneln finansieras via Västsvenska Paketet.

Källa: Trafikverket