Nyheter

Försvarsnedläggning hotar Luleås byggrusch

Byggföretagen i Luleå oroas över alliansregeringens besked om att lokala flygflottiljen F21 riskerar nedläggning.

Lokaltidningarna i Luleå rapporterar om oro bland byggföretag som planerat nyproduktion av bostäder på orten. Förra veckans besked om att försvarsanläggningen i Luleå, F21, riskerar läggas ner befaras bli en bromskloss i stadens byggrusch.

— Det är för tidigt att säga om det här kommer att påverka våra planer, men vår verksamhet bygger ju på att det finns en efterfrågan på bostadsmarknaden, säger Patrik Lindgren, projektchef på NCC, till Norrbottens-Kuriren.
NCC planerar tre punkthus i Luleå södra hamn. Enligt tidningen finns det byggplaner närmare tusen lägenheter och villor i staden under de kommande åren.