Nyheter

Fortsatt avmattning inom bostadsbyggandet

Foto: Getty Images

Byggstartsindex för bostadsprojekt fortsätter att falla, dock har minskningen under senaste tiden mer en karaktär av utplaning. Detta är ytterligare en bekräftelse på att bostadsbyggandet har fortsatta utmaningar och dessutom svårt att finna stabila drivare, viktigt är också att notera att det finns stora regionala skillnader i utvecklingen. Projekteringsindex har dock under hela året noterat kraftigt fallande volymer vilket pekar på att man bör räkna med att bostadsbyggandet ännu ej nått fram till vändpunkten.

Totalt för byggmarknaden, i riket som helhet, har Byggstartsindexet varit oförändrad vilket innebär att det har upphandlats och byggstartats för samma byggvolym den senaste tolvmånadersperioden jämfört med samma period ett år tidigare. Alla huvudsektorer utom anläggning har visat sjunkande volymer under perioden. Projekteringsindex går ned, med totalt -2 procent, men här är det bostadssektorn som ensam driver den negativa utvecklingen med en -14 procentig nedgång.
Allt pekar på att bostadsbyggandet fortsätter att röra sig nedåt, (räknat i antal påbörjade bostäder). Då bostadspriserna är stillastående i många delar av landet och konjunkturen mattas av, krävs det omfattande åtgärder i form av kreditlättnader och offentliga satsningar på hyresrätter för att stoppa den nedgången. Vi ser dock stora regionala skillnader i byggstartsindex och för branschens aktörer finns det nu anledning att studera dessa noggrant.
De största procentuella nedgångarna i byggstarter återfinns i Västernorrland, Värmland och Gotlands län (nedgång med mellan 50 och 60 procent) medan Blekinge, Kronobergs och Norrbottens län ökat med 57 till 288 procent. Viktigt att ta med sig är att i dessa län är byggvolymerna förhållande vis små med en stor volatilitet som följd, de absolut största volymmässiga fallen finner vi i Stockholm och Västra Götaland där marknaden faller med -12 respektive -7 procent. Utvecklingen i projekteringsindex uppvisar också stora skillnader länen emellan, också här sticker Blekinge ut med en tillväxt på 269 procent, medan Västra Götaland och Halland kommer in som tvåa och trea med 28 och 23 procents tillväxt i projekterad volym. De största fallen finner man i Gotland, Västernorrlands och Södermanlands län, som minskar mellan -64 och -57 procent i projekterad volym.
En närmare granskning på byggtypsnivå visar kraftiga svängningar i byggstartsindex där flerbostadshus faktiskt ökar med 1 procent medan gruppbyggda småhus gått tillbaka med 16 procent. Projekteringsindex visar däremot på den direkta motsatsen, med en enprocentig uppgång för gruppbyggda småhus medan flerbostadshus faller med 15 procent. Detta indikerar en fortsatt nedgång för framförallt flerbostadshus samtidigt som gruppbyggda småhus förefaller plana ut den närmaste tiden.
Byggstartsindex för ROT arbeten (invändigt underhåll, ombyggnad och tillbyggnad) har gått upp med 9 procent det senaste året medan projekteringsindex fallit med -28 procent, projekterings fallet är i huvudsak drivet av en -70 procentig nedgång för tillbyggnader i gruppbyggda småhus. Byggstarterna ökar i alla ROT kategorier men mest tydlig är ökningen i tillbyggnader, vilket är en logisk konsekvens av den starka tillväxten vi såg förra året i projektering av tillbyggnader.
Enligt Sverige Bygger så är Zakrisdals industriområde i Karlstad det största enskilda bostadsprojekt som påbörjas det kommande året. Därefter följer, i storleksordning, Inre hamnen i Sölvesborg, Ön i Umeå och Barkabystaden II i Järfälla. Det kan vara intressant att notera att ytterst få av de största projekt har specificerat gruppbyggda småhus som huvudkategori vilket illustrerar ett fortsatt stort fokus på flerbostadshus.
Byggstartsindex bekräftar marknadens signaler och statistiken från SCB, att bostadsproduktionen fortsätter falla ytterligare en tid. Avmattningen är inte jämt fördelad i landet, och inte heller mellan nyproduktion och ROT, men de tongivande marknaderna som tex Stockholm, Västra Götaland och Skåne har stor påverkan på den totala byggaktiviteten.
Mattias Pettersson
Marknadsanalytiker
Prognoscentret
Bildtexter: 
Största projekten baserat på byggkostnad i miljoner kronor. Projektrapport från Sverige Bygger online.
Index för investeringar i bostäder. Källa Sverige Bygger.