Nyheter

”Fortsatt avvaktande läge i Stockholm”

Johan Skoglund, vd JM AB. Foto: Gustav Kaiser

Bostadsmarknaden i Stockholm har varit fortsatt avvaktande under det första kvartalet men till stabiliserade priser.
Det framhåller bostadsutvecklaren JM:s vd Johan Skoglund i rapporten för det första kvartalet.

”Den avvaktande marknaden gäller särskilt för nyproduktion av bostäder med lång tid till inflyttning. Lägre försäljning och lägre antal produktionsstartade bostäder i Stockholm minskade den pågående produktionsvolymen under kvartalet”, fortsätter han.

JM sålde sammantaget 480 bostäder i det första kvartalet (864), mot SME-förväntan om 701 enheter. I Stockholm minskade försäljningen med två tredjedelar till 117 bostäder (354).

Det gångna kvartalets produktionsstarter uppgick till 570 enheter (813), mot förväntan om 716 byggstartade bostäder.

JM planerar för ”ett ökande antal produktionsstarter under året förutsatt en stabilisering av bostadsmarknaden och stabila planprocesser”, heter det vidare från vd:n.

Johan Skoglund pekar på att ”utbudet av fastigheter för utveckling av bostäder i Stockholm har ökat och JM har en mycket god position för att utnyttja de möjligheter till förvärv som kan uppkomma”.

”I övriga Sverige är konkurrensen om mark stor. JM:s starka finansiella ställning stödjer också vår prioritering att starta nya bostadsprojekt”, skriver han vidare.

Delårsrapport januari – mars 2018

Intäkterna minskade till 4 054 mkr (4 245) och rörelseresultatet minskade till 528 mkr (570).

Rörelsemarginalen uppgick till 13,0 procent (13,4)

Resultatet före skatt minskade till 512 mkr (829) 1).

Resultat efter skatt minskade till 399 mkr (706) 1) 

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 30,5 procent (36,1) 1).

Resultatet per aktie under första kvartalet minskade till 5,70 kronor (9,90) 1) 

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –18 mkr (1 001)

Antal sålda bostäder minskade till 480 (864) och produktionsstarterna minskade till 570 (813)

1) Inklusive resultat försäljning av andelarna i Småa AB om 275 mkr under 2017.

Nyhetsbyrån Direkt