Nyheter

Fortsatt brist på byggare

Färre anställs under 2009, men antalet sysselsatta beräknas ändå öka med 15 000 personer under året. Det visar en ny prognos från Arbetsförmedlingen. För byggsektorn råder fortsatt brist på arbetskraft.

Företagen är mer pessimistiska i sina framtidsutsikter, jämfört med under förra året. Det visar Arbetsförmedlingens intervjuundersökning med omkring 13 000 arbetsställen. Antalet anställda väntas öka under det kommande året, men i avtagande takt. Från i genomsnitt 55 000 fler sysselsatta mellan 2007 och 2008, till omkring 15 000 under 2009.

— Det är tydligt att den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden är på väg att avstanna, men vändningen sker från ett bra läge. Sysselsättningen under de fyra åren, 2005 till 2008, ökar med drygt 270 000 personer. Det är den näst bästa fyraårsperioden på ett halvsekel, säger Arbetsförmedlingens tf generaldirektör Lena Liljebäck.

— Men det är oroande att den positiva utvecklingen nu vänder och arbetslösheten stiger. Det drabbar främst personer med bristfällig utbildningsbakgrund och grupper som är på väg in på arbetsmarknaden, unga och utlandsfödda.

Inom byggsektorn är bristen på arbetskraft fortfarande stor inom vissa yrkeskategorier. 41 procent av de tillfrågade arbetsgivarna inom byggindustrin uppger att de har brist på arbetskraft. Det är färre än tidigare undersökningar under våren och hösten 2007, då hälften av de tillfrågade ansåg att det rådde arbetskraftsbrist.