Nyheter

Fortsatt brist på kontrollansvariga

Regeringen har beslutat att övergångsperioden för kontrollansvariga förlängs till och med den 30 juni 2013. Skälet anges vara bristen på certifierade kontrollansvariga. ”Politikerna skjuter bara problemet framför sig”, säger Magdi Dobi, ordförande i Kontrollansvarigas Riksförening.

Bland årets nya lagar märks en förlängnings av en tidsbegränsad övergångsbestämmelse.  Kommunerna har haft möjlighet att till och med den 31 december 2012 göra undantag från kraven på kontrollansvariga, eftersom man bedömt att det varit brist på certifierade kontrollansvariga. Nu förlängs övergångsperioden med ett halvår, till den 1 juli 2013, något som bland annat Sveriges Byggindustrier, BI, är nöjda med.

 – Vi tycker det är bra att man skjuter fram beslutet och förlänger övergångsperioden till dess att man säkerställt resurser. Däremot anser vi att det inte behövs en utomstående instans som kontrollerar de produkter som projektutvecklaren eller byggentreprenören själv utvecklar och bygger. Däremot när byggare genomför en entreprenad åt en kund är det lämpligt med en utomstående kontrollant, säger Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier.

Förlängningen av övergångsperioden är en följd av man inte fått fram tillräckligt många certifierade kontrollansvariga, något som kan få konsekvenser för byggherrar och entreprenörer. Ett byggprojekt som saknar kontrollansvarig saknar därmed också nödvändiga förutsättningar för att byggnadsnämnden skall kunna ge startbesked enligt den nya lagstiftningen.

I dagsläget finns cirka 2800 certifierade kontrollansvariga i Sverige, men Boverket har i samband med att den nya lagen trädde i kraft 2 maj 2011uppskattat att behovet ligger någonstans mellan 4000 och 8000. Regeringen har nu gett Boverket i uppdrag att kartlägga behovet av kontrollansvariga och även utreda varför det råder brist på certifierade sådana.

– Bristen kan bero på flera olika orsaker.  Det kan handla om pensionsavgångar, en allmänt vikande byggmarknad och att det nu ställs högre krav på de kontrollansvariga.  Men egentligen vet vi inte riktigt. Vi har nu påbörjat arbetet med att utreda detta och ska redovisa senast den 31 maj till regeringen, säger Stig Åkerman.

Magdi Dobi, ordförande i Kontrollansvarigas Riksförening, tycker att politikerna sätta ner foten.

– Nu skjuter man problemet framför sig. Varje gång man backar tar processen ännu längre tid.

Visserligen har man skärpt kraven ytterligare och skriver nu att det krävs ”synnerliga skäl” för att anlita en person som inte är certifierad kontrollansvarig. Men först när lagen gäller fullt ut kommer branschen att acceptera den, menar Magdi Dobi.

– Vi måste få branschen att anlita certifierade kontrollansvariga. Det är klart att byggherren inte alltid är motiverad att plocka in en certifierad person till en högre kostnad om det inte behövs. De kontrollansvariga blir heller inte motiverade att certifiera sig om de inte får några uppdrag.

Hon menar att det finns kapacitet att snabbt certifiera nya kontrollansvariga.

– Det handlar om fem dagars utbildning. Det finns många som utbildar och flera olika organ som certifierar. Att bli kontrollansvarig är en strålande möjlighet att bredda sig, eller omskola sig, nu när det är lågkonjunktur. Eftersom kontrollansvariga är en bristvara går det också att tjäna pengar, menar hon.

Magdi Dobi är utbildad civilingenjör och arkitekt och jobbar själv som kontrollansvarig sedan många år. Hon var den första i Sverige att certifieras. Hon har följt debatten om kvalitetsansvariga, eller kontrollansvariga som det heter nu, sedan 1995 då Plan och bygglagen ändrades och man bland annat förtydligade byggherrens ansvar att uppfylla samhällets krav på byggnadsverk samtidigt som Byggnadsnämndernas kontrollroll förändrades.

Syftet med KA-rollen tycker hon är klockren, men samtidigt är det en tuff roll. Att ersatta titeln kontrollansvarig med byggrevisor skulle vara ett sätt att höja statusen, tror Magdi Dobi.

– Vi fungerar som byggbranschens revisorer. Vi agerar rådgivare åt byggherren och har koll på alla lagar och regler samtidigt som vi rapporterar till myndigheten. Det är en ganska tuff roll där man kan hamna i kläm mellan byggherre och byggentreprenör. Tyvärr har vi inte riktigt samma pondus som vanliga revisorer, utan blir oftare ifrågasatta.

Susanne Bengtsson
[email protected]