Nyheter

Fortsatt byggboom men minskad tillväxttakt

Det råder fortsatt byggboom i landet, liksom projekteringsfeber, enligt Sverige Bygger. Men enligt deras analys får 2017 svårt att matcha rekordåret 2016. Foto: Anna Sjöström

Det råder fortsatt byggboom i landet, liksom projekteringsfeber. Men tillväxttakten har minskat. 


Enligt statistik över nyregistrerade projekt, framgår även att 2016 blev ett rekordår som helåret 2017 troligen inte ser ut att kunna matcha.

Detta enligt Sverige Bygger.

Enligt statistik över nyregistrerade projekt, framgår även att 2016 blev ett rekordår som helåret 2017 troligen inte ser ut att kunna matcha. Även om det är högtryck för många aktörer och glödhett för konsulterna, anas en minskad tillväxttakt.
 
Byggstartsindex för hela projektmarknaden (b2b), med bygg- och anläggningsprojekt mellan 1-500 Mkr, ligger t o m augusti månad på (+ 14,6 %) och Projekteringsindex ligger på (+20,1 %). Räknar man in även jätteprojekten över 500 Mkr så är motsvarande index (+18 %) respektive (+27,3 %). Men trots ökade volymer har alltså tillväxttakten avtagit.

Regionalt kortsiktigt ökar södra Sverige med Skåne i spetsen mest vad gäller byggstartad volym de senaste 12 månaderna. Samtliga regioner har positiva projekteringsindex även om norr, väst och syd ligger bättre till än öst då det kommer till procentuell ökning. Öst har däremot högst volymer.

Byggstarts- och Projekteringsindex är rullande månadsindex, som mäter verkliga byggstarter, respektive projekteringsstarter, och avvikelsen mellan innevarande 12 månaders period mot föregående 12 månaders period. Indextalet kan sen filtreras med urval av geografi, byggkategori samt byggnadsarter. 

En unik statistik över nyregistrerade projekt i databasen visar också att 2016 ser ut att vara rekordåret och att 2017 troligen inte kommer att kunna komma upp i samma nivåer. Både vad gäller antal nyregistrerade projekt och den kommande uppskattade byggvolymen på dem ser ut att sjunka 2017. 

Observera att statistiken nedan gäller nyregistrerade projekt i databasen – oavsett när byggstarten är planerad i framtiden. Framförallt stora projekt rapporteras ofta i tidiga skeden och tar tid innan de upphandlas, projekteras eller byggstarter. Nedan visar nya projekt som databasen fyllts på med per år. Utöver nya projekt så uppdateras löpande alla tidigare rapporterade projekt som ett led i vår ständigt pågående marknadsundersökning.
 

Antal nya projekt/År 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Bostadsprojekt 3 898 4 188 4 369 3 660 5 122 3 004
Total projektmarknad 17 508 17 587 15 952 13 728 17 275 10 858
Nya projekt i Mkr byggvolym/År 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Bostadsprojekt 177 450 179 807 190 583 180 144 303 845 156 274
Total projektmarknad 464 032 500 021 397 714 333 669 586 519 390 916

*Siffran för 2017 är bara t o m 20 september, medan övriga gäller helår

Källa: Sverige Bygger