Nyheter

Fortsatt högtryck i byggsektorn

Förra veckan larmade Arbetsmarknadsstyrelsen om ökat antal varsel på arbetsmarknaden. Men de senaste siffrorna från SCB visar fortsatt hög sysselsättning inom byggsektorn. 20 000 fler arbetade inom bygg april i år jämfört med 2007.

Siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att 4 576 000 personer i åldrarna 15-74 år var sysselsatta i april i år, vilket är en ökning med 92 000 personer jämfört med samma månad 2007.

Byggsektorn visar en kraftig ökning, från 272 000 personer förra året ökade antalet sysselsatta med 20 000 personer. En ökning med 7,4 procent, att jämföra med 2,1 procent för hela arbetsmarknaden.

— Byggsektorn visar en signifikant ökning. Statistiken visar att antalet sysselsatta fortsätter uppåt. De prognoser som släppts som visar en avmattning syns inte i vår undersökning, säger Anne Danielsen Rackner, utredare av SCB:s Arbetskraftsundersökning.

66,7 procent av befolkningen mellan 15 och 74 år har sysselsättning. 293 000 personer, 6 procent av arbetskraften, var arbetslösa i april. Samma tidpunkt förra året uppgick arbetslösheten till 6,5 procent.