Fortsatt kraftig konkursökning

Fortsatt kraftig konkursökning
Företagskonkurserna har ökat under i stort sett hela 2012. November är inget undantag och ökningen uppgick till 12 procent enligt UCs konkursstatistik.
Företagskonkurserna har ökat under i stort sett hela 2012. November är inget undantag och ökningen uppgick till 12 procent enligt UCs konkursstatistik. Byggindustrin, transportsektorn och företag inom kommunikationsbranschen bidrog mest till månadsökningen. När nu den svenska ekonomin bromsar in kan det innebära att konkurserna även fortsättningsvis kommer att ligga på relativt höga nivåer.

Den utveckling vi sett under hela 2012 fortsätter och företagskonkurserna ökade med 12 procent i november jämfört med samma månad föregående år. Totalt försattes 659 företag i konkurs under november. Hittills i år är uppgången 11 procent.

– Mycket tyder på att det kan dröja innan konjunkturen vänder uppåt igen. Många företag och branscher rapporterar minskad efterfrågan och produktion. Konsumenternas syn på ekonomin är mer negativ än normalt samtidigt som det drar en varselvåg över Sverige. Det faktum att ekonomin har tappat fart i kombination med osäkerheten inför framtiden gör att företagen skjuter upp sina investeringar. Även om svensk ekonomi är förhållandevis stark och har hållit emot bra, och de allra flesta företag har en ekonomisk reserv att ta till i sämre tider, kan en utdragen lågkonjunktur bli besvärlig. Inte minst gäller det för mindre och nystartade företag liksom företag som länge har kämpat med lönsamhetsproblem, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC.

Konkursuppgångar i många län och branscher
Den senaste månaden bidrar bland annat fler konkurser i byggindustrin, transportsektorn och företag inom kommunikationsbranschen till ökningen. Sett över hela året har de största konkursökningarna återfunnits inom partihandeln, byggindustrin, transportsektorn och företag som ägnar sig åt bevakning, fastighetsservice och kontorstjänster.

– Att bostadsbyggandet har minskat kraftigt, liksom att investeringstakt och sysselsättning går ner försvårar tillvaron för företag inom byggindustrin just nu, säger Roland Sigbladh.

De flesta län och regioner har haft konkursökningar under året. De allra största ökningarna svarar Uppsala län, Kalmar län och Gotlands län för.

Stor osäkerhet inför framtiden
Utvecklingen av företagskonkurserna är svårbedömd och beror på hur långvarig lågkonjunkturen blir. När det gäller utvecklingen i euroområdet är osäkerheten fortsatt stor. Samtidigt har Sverige ett bättre utgångsläge än många andra, eftersom svensk ekonomi ändå är förhållandevis stark och länge visade motståndskraft mot den internationella konjunkturoron. Dessutom är banksektorn stabil och statsfinanserna goda.

– Vi kommer säkerligen att få räkna med en hel del konkurser även framdeles. Exporten har drabbats hårt av den svaga omvärldskonjunkturen och efterfrågan inte räcker till för alla aktörer på den inhemska marknaden. Dessutom råder fortfarande en viss överetablering inom en del branscher. Sammantaget vilar trots allt de allra flesta svenska företag på en solid grund och har ekonomiska reserver att ta till när det behövs. Detta talar för att ökningstakten vad gäller företagskonkurserna inte kommer att stegras ytterligare utan ligger kvar på ungefär samma nivå som under året, avslutar Roland Sigbladh.

Relaterade artiklar

De senaste konkurserna i byggbranschen
Här är de senaste konkurserna
De senaste konkurserna i byggbranschen
Så påverkar kriget i Ukraina byggandet