Nyheter

Fortsatt stark export <br></br> inom bygg

Orderingången för export faller inom flera branscher, visar en ny undersökning från Teknikföretagen. Men leverantörerna till byggindustrin visar fortsatt stark och även ökande försäljning.

På hemmamarknaden är försäljningen oförändrad, det är på exportmarknaden som tre av fem branscher redovisar minskad ordervolym. Hårdast drabbade är de tillfrågade företag som levererar material till bilindustrin, visar branschorganisationen Teknikföretagens rapport.

Företagen som levererar till byggindustrin visar däremot ökande försäljningsvolymer. Orderstocken anses vara större än normalt hos företagen inom denna sektor. Färdigvarulagren som i tidigare undersökningar minskat har ökat betydligt.

Men trots de i flera fall ökande försäljningsvolymerna tror Teknikföretagen på en fortsatt vikande konjunktur.
— Ett minskat kapacitetsutnyttjande är en indikation på att konjunkturen fortsätter neråt och vi räknar med att inbromsningen fortsätter framöver, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefsekonom i en kommentar till konjunkturbarometern för andra kvartalet.

Konjunkturbarometern för andra kvartalet visar dessutom allt färre företag med fullt kapacitetsutnyttjande. Även leverantörer till bygg- och anläggningsindustrin redovisar något minskat kapacitetsutnyttjande, från 50 procent i november förra året till 43 procent i februari 2008. För samtliga tillfrågade teknikföretag har produktionskapaciteten sjunkit från 52 till 47 procent under samma tidsperiod.

Undersökningen genomfördes med 509 företag inom åtta branscher under maj. Tillsammans har de tillfrågade en försäljning på 640 miljarder kronor, varav 79 procent säljs på export.