Nyheter

Fortsatt tro på många hyresrätter

Sveriges Byggindustrier, BI, tror att det kommer att fortsätta att byggas många hyresrätter — trots att subventionerna för dessa har tagits bort.

— Vi gör ingen exakt prognos för det, men vi tror att det blir en relativt jämn fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter, med en liten övervikt för bostadsrätter, säger Fredrik Isaksson, prognoschef på Sveriges Byggindustrier.

Enligt prognosen från branschorganisationen kommer totalt sett 21 300 lägenheter att påbörjas i flerbostadshus 2008 och 22 000 nästa år.

Att nära hälften av dessa kommer att utgöras av hyresrätter förklarar Sveriges Byggindustrier med de politiska kraven på allmännyttan att bygga många nya lägenheter.

Subventionerna av bygget av hyresrätter togs bort vid årsskiftet 2006/2007, vilket orsakade en topp av antalet påbörjade byggen av nya lägenheter under slutet av 2006.

Och under 2007 skedde ett trendbrott. Det året påbörjades fler bostadsrätter (9 442) än hyresrätter (6 793) i landet. Under flera år har förhållandet tidigare varit det omvända.

Enligt Sveriges Byggindustriers uppskattning kan till och med fler hyresrätter påbörjas 2008 än 2007. Men det är sannolikt en effekt av att många byggen av hyresrätter tidigarelades för att hinna få del av subventionerna.

— Vi räknar med att 7 000 av de lägenheter som påbörjades under 2006 egentligen skulle ha byggts 2007. Majoriteten av de 7 000 var sannolikt hyresrätter, säger Fredrik Isaksson.

Om man bortser från dessa lägenheter blir det grovt räknat lika många hyresrätter som påbörjas 2008 som 2007 och 2006 – om branschorganisationen får rätt i sin uppskattning.

I storstäderna är det främst allmännyttan som bygger hyresrätter.
— På landsbygden är min känsla att privata företag också bygger hyresrätter, säger Fredrik Isaksson.

Påbörjade lägenheter i flerbostadshus

2005:
Totalt: 19 500
Hyresrätter: 10 800
Bostadsrätter: 8 700

2006:
Totalt: 31 700
Hyresrätter: 16 400
Bostadsrätter: 15 300

2007:
Totalt: 16 200
Hyresrätter: 6 800
Bostadsrätter: 9 400