Bostadsbyggande

Fortsatt uppåt för bostadsbyggandet

pågående bostadsbyggande med byggkranar utanför ett flervåningshus
Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 2,2 procent under maj. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 20,5 procent högre. Foto: Anna Sjöström

Bostadsbyggandet steg med 2,2 procent i maj, enligt Byggfaktas byggstartsindikator.
Det är nionde månaden i rad som bostadsbyggandet stiger, men det ligger fortfarande på väldigt låga nivåer.

Totalt sett ökade byggstarterna med 0,8 procent under maj. Ökningen beror på det ökade bostadsbyggande då övrigt byggande var oförändrat.

– Byggstartsindikatorn steg återigen och återhämtningen i bostadssektorn fortsätter vara starkare än nedgången för övrigt byggande. Även medräknat den osäkerhet som finns, huruvida det faktiskt byggs i vissa projekt, så har läget förbättrats de senaste månaderna, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Grafik över byggstarter sedan 2011

Bostadsindikatorn återhämtar sig

Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 2,2 procent under maj. Det är nionde månaden i rad med återhämtning för bostadsbyggstarterna. Stockholmsregionen verkar vara den region som bidrar mest till återhämtningen, i de flesta övriga regioner är trenden stillastående eller nedåtgående.

– Det blir tydligare och tydligare att Bostadsindikatorn återhämtar sig. Den är dock fortfarande bara på halva nivån av toppen under våren 2021 och väl under de nivåer den legat på de senaste 8-9 åren. Det finns mycket kvar att återhämta, säger Tor Borg.

graf som visar byggstartade bostäder

Byggstartsindikatorn signalerar en årstakt på omkring 23 000 byggstartade bostäder för 2023. Det är väsentligt svagare än den officiella statistiken som visar 29 000.
– Indikatorn signalerar i dagsläget att årstakten kommer att gå över 25 000 under hösten, säger Tor Borg.

Övriga sektorer står still

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande var oförändrad under maj, något lägre än månaden dessförinnan. Årstakten var -1,0 procent i maj, vilket är lägre än förra månaden.

– Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn ligger fortfarande på höga nivåer, även om utvecklingen stagnerat den senaste tiden. Större industriprojekt bidrar att hålla uppe byggstartsaktiviteten medan byggstarterna minskar i övriga sektorer som kommersiella lokaler och samhällsfastigheter, säger Tor Borg.

logo
Anna Sjöström