Statistik & Analys

Fortsatt uppgång för bostäder

Bostadsbyggandet fortsätter öka, enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Foto: Getty images

Bostadsbyggandet fortsätter öka i snabb takt. På ett år, mellan november 2020 och november 2021, har byggstartsindikatorn ökat med 36 procent för bostäder. För övriga byggnader är ökningen 4 procent.

– Nybyggnationen av bostäder går nu i rekordtakt, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Byggstarterna av både bostadsprojekt och andra nybyggnadsprojekt fortsätter öka enligt Byggfaktas byggstartsindikator. På ett år, mellan november 2020 och november 2021, har byggstartsindikatorn ökat med 36 procent för bostäder och 4 procent för övriga byggnader. Indikatorn signalerar därmed en snabb byggtakt för bostäder, medan övrigt byggande släpar efter.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg under november med 1,2 procent, en liten uppgång från förra månaden då ökningen var 1,0 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 12,2 procent en liten nedgång jämfört med oktober.

– Än så länge har den osäkerhet som finns kring tillgång och kostnader för byggmaterial inte slagit igenom i minskade byggstarter. Tvärtom fortsätter de öka i god takt, framför allt i bostadssektorn, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Högtryck för bostadsprojekten

Utfallet för byggstartsindikatorn för bostäder visar att bostadsbyggandet fortsätter öka i snabb takt. I november steg bostadsindikatorn med 1,8 procent vilket var i linje med föregående månader. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 36,0 procent att jämföra med det reviderade utfallet på 37,3 procent för oktober.

Redan i våras passerade bostadsindikatorn de tidigare toppnivåerna från 2017. Under hösten har sedan byggstarterna fortsatt öka ytterligare med projektstarter under perioden augusti till november där de sammanlagda byggkostnaderna bedöms uppgå till drygt 47 miljarder kronor.

– Nybyggnationen av bostäder går nu i rekordtakt och projekteringsplanerna tyder på att takten kommer att hålla i sig ett tag framöver. Inte minst i Stockholm, där bostadsprojekteringarna verkar ha tagit ordentlig fart. Sedan finns det ju en risk för att avskaffandet av investeringsstödet för hyresrätter, som Riksdagen nyligen beslutade om, kan leda till att vissa projekt kanske inte byggstartas, säger Tor Borg.

Mer dämpad uppgång för övrigt byggande

Byggstarterna av andra nyproduktionsprojekt har också ökat, om än inte i samma snabb takt som bostadsprojekten, enligt Byggfakta. I november steg byggstartsindikatorn för övriga byggnader med 0,7 procent, lite mer än förra månaden. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 3,8 procent, nästan samma takt som det reviderade utfallet för oktober på 3,9 procent.

– Det snabbast ökande segmentet är industribyggnader. Byggandet inom logistik och lager har ökat snabbt de senaste åren och där fortsätter takten att öka. Byggandet av samhällsfastigheter har accelererat under pandemin men där syns det nu tendenser till utplaning av byggtakten. Byggandet av kontor har mattats något den senaste tiden medan handel, hotell, restaurang ligger kvar på historiskt låga nivåer.

Om byggstartsindikatorn:

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad och är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet.

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken.