Nyheter

Fortsatt uppgång för bostadspriser

Bostadspriserna i Sverige fortsatte upp på bred front i september, enligt Valueguards HOX-index som steg 1,1 procent jämfört med föregående månad. Säsongsrensat motsvarar det en uppgång på 1,2 procent.

Bostadspriserna har stigit 8,9 procent under de senaste tolv månaderna och hittills i år är de upp 9,6 procent, vilket gör 2020 till ett ovanligt starkt år på bostadsmarknaden.

Priserna på bostadsrätter steg 1,2 procent i september jämfört med föregående månad, medan villapriserna steg 1,0 procent. Säsongsrensat steg priserna på bostadsrätter 1,2 procent, medan villapriserna steg 1,1 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 5,0 procent samtidigt som villapriserna är upp hela 11,4 procent.

Priserna på bostadsrätter ser också ut att ha ut att fortsatt upp i oktober. Under första halvan av oktober steg priserna på bostadsrätter med 0,9 procent i Stockholm och med 0,8 procent Göteborg, jämfört med föregående månad.

Antalet sålda bostäder var 10 procent högre än i september 2019 och 20 procent högre än 2019. Jämfört med i fjol har antalet sålda bostadsrätter ökat medan villaförsäljningarna minskat något.

– Låga räntor och en hyfsat god inkomstutveckling trots ökad arbetslöshet påverkar bostadsmarknaden just nu. Men psykologin är också viktig. Ju fler som tror på en fortsatt stabil marknad framöver, desto fler törs agera, säger SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann i en kommentar.

Erik Olsson Fastighetsförmedling menar att de låga räntorna i coronakrisen gett bostadsmarknaden ett lyft.

– Vi erkänner att vi inte trodde det i våras, men mycket tack vare fortsatt låga bolåneräntor, har vi faktiskt fått en starkare bostadsmarknad som en effekt av coronan, skriver de.

De ser vidare tecken på att starka förväntningarna på fortsatta prisuppgångar, som syns i olika mätningar, ger utslag även på nyproduktionsmarknaden, med sina fasta priser.

Enligt Klas Pettersson, vd på Erik Olsson Nyproduktion, är marknaden nu bättre än före coronapandemin. Nyproduktionsmarknaden stärks också av att överutbudet som uppstod vid nedgången 2017 har sålts av samtidigt som bostadsbyggandet minskat kraftigt de senaste åren.

Fredrik Kullman, vd på fastighetsmäklaren Bjurfors i Stockholm, noterar den mycket starka villamarknaden i Stockholm, där priserna är upp 7,5 procent de senaste tre månaderna och ökar 13,0 procent i årstakt.

– Snabb återhämtning i konjunkturen och på börsen kombinerat med låga ränteförväntningar och ett lågt utbud har fått villapriserna att skena i Stockholm, säger han.

Han ser samtidigt också orosmoln:

– Ingen prisuppgång varar för evigt. Vi har ett stundande val i USA som kan skapa osäkerhet och turbulens på världens börser, vilket skulle kunna spilla över på svensk bostadsmarknad. Löneökningarna har heller inte hängt med i prisrallyt och kan på sikt dämpa köpkraften, säger Fredrik Kullman.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Nyhetsbyrån Direkt