Nyheter

Fortums interna utredning är klar

Fortum Värmes interna utredning av olyckan vid bygget av det nya biokraftvärmeverket i Värtan den 4 november är klar.
Den visar att temporära balkar gav vika när den första av 84 moduler av tubslingor skulle sättas upp runt den nya pannan.

När den första av 84 moduler av tubslingor skulle sättas upp runt den nya pannan föll modulen till marken. De två personerna som avled och den tredje som blev allvarligt skadad befann sig i lastens fallzon. Utredningen visar att de temporära balkar som skulle hålla upp modulerna av tubslingor vid monteringen gav vika.

– Vi har nu vår bild av vad som hände, men innan polisutredningen är klar och det finns en samlad bild från alla utredningar och förhör kan man inte slutgiltigt och definitivt avgöra de bakomliggande orsakerna till hur det kunde hända. För Fortum Värmes del har det varit angeläget att genomföra förbättringsåtgärder och vi har bland annat intensifierat vår uppföljning av entreprenörernas arbetsmiljöarbete, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme, i ett pressmeddelande.

–  Vi kan konstatera att de temporära balkarna gav vika och orsakade denna fruktansvärda olycka som ledde till att två medarbetare förolyckades. Den tredje skadade personen är kvar på sjukhus. Prognosen är god, han har gjort positiva framsteg och bedömningen är att han kommer att bli återställd, säger Mikael Forslund, vd Andritz Sverige.

Andritz levererar tekniken och monterar pannan och olyckan inträffade inom deras arbetsområde. Andritz och deras underentreprenörer har i egenskap av arbetsgivare till de personer som berördes av olyckan gjort egna utredningar.
Fortum Värme har skickat in sin utredning till Arbetsmiljöverket.

Fortum Värmes interna utredning resulterade i identifiering av ett antal förbättringsåtgärder i entreprenörernas förebyggande arbetsmiljöarbete, vilka Fortum Värme också krävt att entreprenörerna genomför. Fortum skriver också i sitt pressmeddelande att samtliga medarbetare till entreprenörerna på byggplatsen har genomgått förnyad säkerhetsutbildning med fokus på bland annat riskbedömning och arbetsberedning och att Fortum Värme har dessutom förstärkt sin egen bemanning inom arbetsmiljöområdet ytterligare och utökat antalet säkerhetsronder.

Andritz har på basis av sin utredning, också genomfört ett antal åtgärder.
– Installationsprocessen för moduler har gåtts igenom med ny projektering av temporära balkar och provlyft. Vidare har alla moment i monteringen repeterats och tränats och hela säkerhetsorganisationen gåtts igenom med såväl interna som externa experter, säger Mikael Forslund.