Nyheter

Förundersökning efter klämolycka

Bilfinger Industrial Services AB och Fortum Generation AB misstänks för arbetsmiljöbrott med vållande till kroppsskada efter en klämolycka vid Krångede kraftverk i Ragunda.
En arbetare behövde amputera alla tår på ena foten efter händelsen som inträffade i samband med servicearbete.

Olyckan inträffade i mars 2015, i samband med smörjning av hjul vid en utskovslucka. En man, anställd av Bilfinger Industrial Service AB, fastnade med sin vänstra fot i ett av de stora hjulen. Han kunde dra loss foten, men samtliga tår skadades mycket svårt och behövde amputeras.

När Arbetsmiljöverket utförde en inspektion på kraftverket visade det sig att det saknas heltäckande skydd för de rörliga delarna i aktuellt hjul, liksom för andra farliga delar som finns inom aktuellt arbetsområde.
Inspektionen pekade också ut att det fanns stora fallrisker när arbetstagarna ska kliva över och in i arbetsområdet eftersom skyddsräcket vid arbetsområdet då inte ger tillräckligt högt skydd.

Det framkom dessutom vid inspektionen att även Gammelänge kraftverk samt Svarthålsforsens kraftverk har samma brister.
Arbetsmiljöverket krävde att samtliga brister på de båda kraftverken skulle åtgärdas.

Förundersökning har nu inletts mot Bilfinger Industrial Services AB och Fortum Generation AB.
Brottsmisstanken är för arbetsmiljöbrott med vållande till kroppsskada. 

Mannen som skadades i olyckan har nu fått ett målsägandebiträde, enligt tingsrättens handlingar.