Krönikor & Debatt

”Förutsättningar för hållbarhetsarbete är inte särskilt hållbara”

jeanet corvinius
Jeanet Corvinius, Byggchefernas ordförande. Foto: Byggcheferna

Vårt klimatavtryck måste minska – mycket och snabbt. Samtidigt saknar hälften av cheferna utbildning i hållbarhet, skriver Byggchefernas ordförande Jeanet Corvinius.

Jag vet att ordet hållbarhet kan skapa osäkerhet. Det vet jag för att jag själv har suttit i hållbarhetsmöten och funderat för mig själv: ”Är det bara jag som inte förstår?” Det är lätt att känna sig okunnig när ämnet är så stort.

I vårt hållbarhetsarbete ska vi ju ha koll på flera dimensioner av hållbarhet – den sociala, ekonomiska och ekologiska – och den ena utmaningen är mer komplex än den andra. Här tror jag att vi behöver vara ödmjuka och hjälpa varandra. Vet alla andra verkligen hur klimatdeklarationer funkar? Eller vad hållbar finansiering innebär i praktiken? Eller vad alla siffror och termer i bolagets hållbarhetsredovisning handlar om? Nej, förmodligen inte. Vi är många som sitter i samma båt, nervöst navigerande på ett stormigt hållbarhetshav.

Hälften saknar utbildning i hållbarhet

Under året har vi i Byggcheferna försökt gräva i just den frågan: hur kunskapsläget ser ut. I en undersökning har vi bett branschens chefer att berätta om sitt eget och sin arbetsgivares hållbarhetsarbete. Resultatet? Det visar att våra förutsättningar för hållbarhetsarbete inte är särskilt hållbara.

Ungefär hälften av cheferna uppger att de inte har fått någon utbildning alls i hållbarhet (trots att hållbarhetskraven ökar). Av de som har utbildats är en tredjedel tveksamma till utbildningens kvalitet. Lika få tycker att de kan leva upp till sin verksamhets löfte om hållbarhet inför kunder, medarbetare och övriga omvärlden. Inte heller känner de sig trygga med att besvara enkäter, självskattningar och andra hållbarhetskontroller från myndigheter, eller att besvara upphandlings- och anbudsfrågor kopplade till hållbarhet.

Små insatser kan få stor effekt

Visst är det häpnadsväckande? För vi vet ju samtidigt, till exempel, att byggsektorn står för cirka 40 procent av Sveriges energianvändning och 20 procent av de inhemska klimatgasutsläppen. Vårt klimatavtryck måste minska – mycket och snabbt. Då måste väl cheferna få rätt förutsättningar att leda hållbara byggen?

Något som är bra att komma ihåg, men lätt att glömma bort, är att det aldrig är en organisation i sig som skapar förändring. Det är individerna i den som ser till att det sker. Alltså människor som du, jag och alla våra kollegor. Med tanke på hur mycket vår bransch skadar miljön i dag kan även relativt små insatser göra enorm skillnad för totalen. Det lägger inte bara ett tungt ansvar på våra axlar – det ger oss också möjlighet att bidra till en helt fantastisk förändring.  

/Jeanet Corvinius,
ordförande Byggcheferna