Nyheter

Förväntad jobbtillväxt på 12 procent

Foto: Manpower

Arbetsgivare i byggbranschen förväntar sig en rejält ökad efterfrågan på arbetskraft under sommaren. Sysselsättningstrenden för det tredje kvartalet ligger på +12 procent, den starkaste jobbprognosen på mer än sex år. Det visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

Sysselsättningstrenden för byggbranschen är +12 procent, vilket innebär att arbetsgivare förväntar sig en rejält ökad jobbtillväxt under sommaren. Det är också den starkaste jobbprognosen från arbetsgivare i byggbranschen på över sex år. 

Prognosen innebär en kraftig ökning jämfört med föregående kvartal, då arbetsgivare i branschen rapporterade en negativ jobbprognos på -9 procent. Sysselsättningstrenden för hela Sverige är +4 procent.

– Rapporterna om en byggkris i Sverige återspeglas inte i jobbprognosen från byggbranschens arbetsgivare. Det är glädjande att högkonjunkturen och efterfrågan på arbetskraft förväntas stå sig stark under sommaren, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige, i ett pressmeddelande.

Åtta av de tio undersökta branscherna i Arbetsmarknadsbarometern har positiva jobbprognoser inför sommaren. Precis som föregående kvartal så återfinns de mest optimistiska arbetsgivarna i hotell- och restaurangbranschen, som rapporterar en sysselsättningstrend på +13 procent. Även energisektorn, finans-, fastighets- och uppdragssektorn och parti- och detaljhandeln tror på en starkt ökad efterfrågan på arbetskraft under det kommande kvartalet.

Branscherna med starkast jobbprognoser:
1. Hotell- och restaurangbranschen, +13 procent
2. Byggbranschen, +12 procent
2. Energisektorn, +12 procent
4. Finans-, fastighets- och uppdragssektorn, +10 procent
5. Parti- och detaljhandeln, +9 procent