Nyheter

Förvärv ledde till stororder

Åsa Bergman, vd Sweco Sverige. Foto: Ari Luostarinen

Helsingfors, Bryssel, Stockholm, Amsterdam.
Sweco har anlitats för att projektera flera stora tunnelbaneprojekt i Europa.
–  Exempel på ett projekt vi fått tack vare integrationen av Sweco och Grontmij är utbyggnaden av tunnelbanan i Paris, säger Åsa Bergman, vd Sweco Sverige, som under det senaste året jobbat intensivt med sammanslagningen av de två bolagen.

För ganska precis ett år sedan meddelade Sweco att man lagt ett bud på 3,3 miljarder kronor på Grontmij.
I oktober 2015 blev man ett gemensamt bolag, även om den officiella sammanslagningen ägde rum den första januari 2016.
Sweco omfattar nu 14 500 medarbetare i 14 länder.
Sammanslagningen har bidragit till kompetens- och erfarenhetsutbyte – och nya uppdrag.

–  Redan från början fanns ett sug efter att dela kompetenser och bidra till varandras affärer. Nu har detta blivit realitet, säger Åsa Bergman, som har fokus på den svenska marknaden men ser ett stort värde i de nya europeiska kollegornas kompetens och erfarenhet.

Ett projekt som Sweco fått tack vare förvärvet av Grontmij, som gjorde bolaget till den ledande teknikkonsulten i Europa, är utbyggnaden av Paris tunnelbana.
Sweco projekterar 200 kilometer nya tunnelbanespår och 68 nya stationer.
–  Detta är ett exempel på projekt vi fått tack vare integrationen, att vi har den erfarenhet, kunskap och de internationella referenser som krävs.

Uppdraget, som påbörjades i maj i år, utförs i ett konsortium som leds av Sweco Belgien.
Utbyggnaden av Paris tunnelbana är ett av Swecos större uppdrag och ordervärdet uppgår till cirka 158 miljoner svenska kronor (17 miljoner EUR).

Sweco har för närvarande även uppdrag i den pågående utbyggnaden av tunnelbanorna i Helsingfors, Bryssel, Stockholm och Amsterdam.
För Åsa Bergman, som är vd för Sweco Sverige och jobbat inom bolaget i 25 år, har förvärvet inneburit att antalet medarbetare på hemmaplan ökat från 4 700 till 5 300.
Integrationen av de nya medarbetarna har varit en spännande och viktig del i Swecos tillväxtstrategi, men hon konstaterar också, med facit i handen, att den varit en stor utmaning.

Det är nu ett år sedan ni köpte Grontmij och ett halvår sedan ni integrerades. Har allt gått enligt plan?
–  Allt har gått helt enligt plan. Allt är integrerat så när som på några återstående avtal som ska förhandlas och några kontor som inte är samlokaliserade än. Den styrgrupp som jobbat med integrationen har precis haft sitt sista uppföljningsmöte. Men en integration är mer än bara själva strukturen. När det gäller kulturen handlar det om en annan tidshorisont.

Vad har varit svårast?
–  Det ha varit att jobba hårt och detaljplanerat, att följa sin planering och hålla den tighta tidplanen. När man gör en så här stor integration vill man inte att övergången ska ta för lång tid utan det ska gå hyfsat fort när man väl kommit samman. Samtidigt är det många detaljer som ska lösas, avtals som ska omförhandlas, datafiler flyttas. Det gäller att vara lösningsorienterad. Om man inte lyckas medför det vissa risker.

Vad har varit det bästa med integrationen?
–  Den har inneburit en tillväxt och utveckling av företaget. Man lär sig nya sätt att tänka, andra sätt att göra saker på och man öppnar upp för dialog. Det är hälsosamt att få nya kollegor, lära av varandra och inse att det går att jobba på andra sätt.

När kommer integrationen att börja bära frukt?
–  Den har redan burit frukt, uppdraget i Paris tunnelbana är ett konkret exempel. Syftet med förvärvet är förstås att vi vill växa, ta nya marknadsandelar och skapa nya affärer utifrån våra nya kompetenser och erfarenheter. Detta kommer att ske successivt. På kortare sikt har integrationen kostat, till exempel har vi tagit in extra personal, konsulter och rådgivare. Å andra sidan skapas synergier när två bolag blir ett, vi har kunnat ta bort kostnader för till exempel administration och lokaler.

Har ni några nya förvärv på gång?
–  Ja, vi planerar att fortsätta växa och när rätt tillfälle dyker upp är vi öppna för fler förvärv.